Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Om skolan

Individualisering

Alla elever hos oss får en individualiserad undervisning. Alla elever är olika, utmanas olika och behöver olika mycket hjälp och stöttning. Genom att individanpassa vår undervisning kan vi tillgodose elevernas behov och ge dem möjligheter att nå målen.

Trygg skolmiljö

Alla elever ska ha rätt till en trygg skolmiljö, därför arbetar skolan aktivt med förebyggande mobbningsarbete och med kamratstödjare.

Samarbete

Samarbetet med föräldrarna är en förutsättning för att nå bra resultat både när det gäller social utveckling och kunskapsutveckling. 

Grundsärskolan och grundskolan samarbetar kring enskilda elever och genom olika aktiviteter.

Integrering

Grundsärskolan är även med på grundskolans aktiviteter såsom Blästadmaran, friluftsdagar och andra aktiviteter som vi kan vara med på.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016