Fritidshem

På Hagbyskolans grundsärskola kan vi även erbjuda våra elever att ha sin fritidsverksamhet. Eleven följs då av samma elevassistenter både i skola och på fritids.

Fritids har som uppdrag att ta till vara på elevernas lust att lära. I uppdraget ligger också att utgå från de nationella målen och elevernas behov, erfarenheter och tänkande. I fokus ligger också elevernas sociala och allmänna utveckling och att erbjuda dem en meningsfull fritid. I verksamheten ingår lek, rörelse och skapande arbete. Fritids ska samarbeta med skolan för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv över sin dag. (hämtat från skolverket).

Genom LSS - fritid och kultur kan man hitta aktiviteter för eftermiddagar, kvällar och helger. Vissa aktiviteter är åldersinriktade och andra är öppna för alla.

FTH SÄR Hagbyskolan

Telefon: 013-20 78 64

E-post: Skicka e-post till FTH SÄR Hagbyskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
FTH SÄR Hagbyskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Skogsgatan 98
Skogsgatan 98 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthhagbyskolansar http://www.linkoping.se/fthhagbyskolansar

Ansvarig

Rektor
Pia Lindgren
Telefon: 013-20 78 90

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2016