Om skolan

Välkommen till Tornhagsskolans grundsärskola. På Tornhagen finns inriktning grundsärskola och träningsskola 1-9. Detta läsår är det 13 elever i årskurserna 6-9.


Vi strävar efter att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar. Att skapa lust att lära genom individualiserad undervisning och elevinflytande. Vår målsättning är att eleverna ska vara delaktiga och känna att de kan påverka sitt lärande, lärmiljön och därigenom stärkas som individer.

Vi låter eleverna arbeta i olika grupper utifrån sina behov. Dagarna har en gemensam tydlig struktur och lektionspassen likaså. Vi arbetar tematiskt och anpassar innehåll och aktiviteter efter elevernas behov. Vi tycker det är viktigt att eleverna får upplevelser, genom studiebesök och utflykter, som vi tar med oss till skolan och arbetar med.

Vi upplever att vårdnadshavares tankar och medverkan är en tillgång som ger resultat för elevernas lärande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016