Fritidshem

Atlasskolans fritidshem består av fyra avdelningar: Vintergatan, Galaxen, Pluto, och Cosmos. På Vintergatan går eleverna från förskoleklass, på Galaxen har vi eleverna från årskurs 1, Pluto årskurs 2 och Cosmos årskurs 3.

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets syfte är att genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i förskoleklass och skola, stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Dessutom ska fritidshemmet främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge elever den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med arbete och studier.

Tillsynstider

Fritidshem erbjuds till elever mellan 6 och 9 år, under den tid vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar och därmed har ett tillsynsbehov. Med tillsynsbehov/tillsynstid avses föräldrars arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider. Meddela alltid om tiden för lämning/hämtning är ändrad i förhållande till ordinarie schema. 

Närvarolista

Varje avdelning har en närvarolista. Det är mycket viktigt att eleven stryker sig själv på listan och säger "hej då" till någon i personalen vid hemgång. Om eleven ska gå hem själv eller gå hem med någon annan måste detta meddelas till personalen. I första hand skriftligt.

Mellanmål/Måltider

Vi äter mellanmål i skolans matsal. Det serveras mellan kl.14.00-15.00. Varje avdelning har en egen tid.  På loven serveras lunch vid kl.11.30.

Kläder

Vi är ute minst en gång om dagen och då är det viktigt att eleven har kläder för att kunna vara ute. Kläder som tål och får bli smutsiga eller blöta. Det är bra att ha med extra kläder för ombyte. Vi vill även att barnet har med sig inneskor eller tofflor. Det är viktigt att märka alla kläder med namn.

Leksaker/saker hemifrån

Eleverna får ta med sig saker hemifrån, men det är vårdnadshavarna som ansvarar för vad som tas med. Avdelningarna har ingen möjlighet att ta ansvar för om sakerna tappas bort, går sönder eller blir stulna.

Fritidshem Atlasskolan

Telefon: 013-20 64 10

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Atlasskolan

E-post: ISAtlas@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Atlasskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Brigadgatan 18
Brigadgatan 18 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthatlas http://www.linkoping.se/fthatlas

Ansvarig

Rektor
Monika Shaffeir
Telefon: 013-20 75 10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 september 2016