Byggläget

Det övergripande målet att verksamheter inte ska behöva flyttas från Atlasskolan bedömer jag att vi lyckas uppnå.

Omfattningen av skadorna

Nu har vi grepp om skadornas omfattning och torktiderna uppskattas bli långa på vissa ställen. De utrymmen som avlysts för rivning borde räcka till, vi räknar med att inga fler rum ska behöva påverkas. Luftkvalitén är bra.

Tiden innan verksamheten är tillbaka i gamla gängor blir tyvärr lång eftersom vattnet trängt djupt in i väggar och trossbotten. Tidplanen blir med nödvändighet grovt tillyxad eftersom torktiderna är mycket svåra att beräkna. De torkar som finns behöver arbeta åtminstone fram till juluppehållet, då vi planerar kunna återställa vissa delar. Därefter fortsätter vi bygga undan för undan när rummen blivit torra. Före sommaren 2017 beräknas bygget vara helt klart men datum kan vi tyvärr inte sätta i dagsläget.

Förskolan

Vi har byggt igen det som rivits i groventrén. Torkskåp, tvättmaskin och toaletter går att nå som vanligt. Ytskiktet är inte klart utan får göras senare.

Bakom den tillfälliga väggen står en byggtork och brummar lite.

Plan 1

Fuktmängden i bjälklaget är som befarat högt.

Ett stort torkaggregat ska ställas i Galaxen. Vi ljuddämpar detta så att verksamheten kan fortsätta i klassrummet intill. Torktiden blir minst sex veckor.

Efter flytt av torkskåp krokar och annat bedömer vi att verksamheten nu kan fortsätta som vanligt men med viss extra belastning på personal som måste hjälpa barnen med plastlådor och kläder i de nu betydligt trängre utrymmena.

Byggtiden efter torkning beräknas till 2,5 månader. Plan ett kan inte beräknas klart förrän tidigast i april, men se det som en mycket grov uppskattning. Om torkningen går snabbare så tidigarelägger vi också byggstart.

Plan 2

Fuktmängden i bjälklaget är större än vi tidigare hoppats vilket kommer att ge en lång torktid.

Ett stort aggregat ställs in i Cosmos och ljuddämpas, torktiden här kommer sannolikt att bli den längsta, kanske tre månader.

I korridoren vid bibliotek, kapprum och trapphus har vi lagt ett tillfälligt golv i och torkning kommer att ske åtminstone fram till jul. Med detta golv säkrar vi att undervisningen kan fortsätta som vanligt. Om torkningen blir klar kan nytt korridorsgolv läggas under jullovet.

Vänliga hälsningar

Monica Shaffeir

Rektor

Atlasskolan 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2016