Senaste om vattenskadan

Bilden över skadornas omfattning börjar klarna. Det är framförallt fritidsrummen, Cosmos på plan 2 och Galaxen på plan 1, som är helförstörda av vatten. Toalettutrymmena i anslutning till dessa lokaler är också totalt vattenskadade.

Klassrummen verkar ha klarat sig. Vi arbetar nu efter en plan att vi ska ha alla klasser och fritidsavdelningar kvar i huset.

Byggföretaget stänger av den bortre delen av korridorerna medan saneringsarbetena pågår. Det kommer att finnas skydd så att damm och annat inte påverkar aktiviteten i klassrummen. Särskild ventilation installeras också som extra säkerhetsåtgärd. Bullriga aktiviteter sker företrädesvis under lovveckan 44.

Det kommer att fattas ett helt basrum för respektive fritidsavdelning under en tid framöver men vi får hjälpas åt att ge varandra utrymme. I år blir det extra viktigt att meddela om era barn kommer till fritids eller inte under lovet. Vi brukar ha ett bortfall på nästan 50 %, det vill säga vi har räknat med mat och aktiviteter för 60 barn men bara 30 kommer. När vi nu ska planera för verksamhet och saknar våra vanliga lokaler och viss utrustning blir det extra viktigt att veta vilka som kommer.

Nästa byggmöte är på torsdag. Meddelar via hemsidan om något nytt tillkommer då.

Vänliga hälsningar

Monica Shaffeir

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 oktober 2016