Om skolan

Att vara redo för sin skoldag!

 

Nygårdsskolan får en ny skola! Om- och nybyggnation pågår för fullt och vi räknar med att flytta in till den nya skolan vid årsskiftet 2016/2017.

Under ombyggnationen finns skolan i tillfälliga lokaler, bakom Skäggetorpsskolan    

Invändigt kommer skolans färger gå i ljusa toner ihop med gult och turkost. Stora glaspartier kommer att göra skolmiljön luftig och härligt ljus. Vi får också en trivsam skolgård på cirka 14 000 kvadratmeter. För att främja lek, kreativitet och samvaro kommer nya lekredskap installeras bland befintliga. I direkt anslutning till skolan finns förskolan. Tillsammans blir vi 520 elever.

Skolans värdegrund och skolans föräldrar

Allas lika värde

Utifrån internationella konventioner och svensk läroplan har skolan ett tydligt uppdrag; alla människors lika värde. Kränkningar är absolut inte tillåtna och skolan har en skyldighet att förmedla de grundläggande värderingar som det västerländska samhället vilar på. I skolan ska flickor och pojkar ges lika rättigheter och möjligheter att lära och utvecklas. I Sverige har alla rätt att välja sin egen livsväg och ha sina egna värderingar. I den svenska skolan lär sig eleverna att kvinnor och män har samma värde, rättigheter och så klart därmed även skyldigheter.

Nygårdsskolans föräldrar

Föräldrar till vår skola ses som en välkommen resurs att engagera sig i fritidsverksamheten, förskola och grundskola både under spontana skolbesök, kallade utvecklingssamtal och föräldraråd. Vi vill att föräldrar till vår skola ska känna sig delaktiga för lyhörda pedagoger som gärna lyssnar på kloka råd. Under dialogiska utvecklingssamtal får du reda på hur just ditt barn fungerar och behöver i skolan för att utvecklas på bästa sätt. Tillsammans kan vi främja goda lärmiljöer och förebygga konflikter där skolan ska vara ett gott klimat för alla.

Skolan är viktig

Skolan är en rättighet för varje barn. Barnens yttersta skolgång är föräldrarnas ansvar. Föräldrarna ska se till att barnen kommer i tid till skolan varje dag så att inte barnen får kunskapsluckor. Naturligtvis ansvarar du som föräldrarna att ditt barn är redo för sin skoldag, utsövd, uppladdad med stadig frukost och så vidare. I Sverige har alla barn skolplikt från hösten barnen fyller sju år upp till vårterminen i årskurs nio.

Höga ambitioner

Det är viktigt att sträva emot att ditt barn kommer uppnå de lägsta kunskapskraven när skolplikten upphör, så ditt barn har möjlighet att söka in på Gymnasiet för att vidare nå sina drömmars mål. För det krävs ett hårt arbete, höga ambitioner och stort engagemang från alla parter, särskilt på låg- och mellanstadiet där den viktiga kunskapsgrunden läggs.

Du som elev tar ett personligt ansvar för dina studier och din arbetsmiljö. Under din skoltid läser du 16 ämnen där du kommer att träna olika förmågor. För att orka plugga och hålla koncentrationen uppe måste du se till att vara ordentligt utvilad och ätit en rejäl frukost.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2016