Skäggetorpsskolan

Skäggetorpsskolan

 

Om du alltid tänker, som du alltid har tänkt, kommer du alltid att göra vad du alltid har gjort. Om du alltid gör, som du alltid har gjort, kommer du alltid att få vad du alltid har fått. Om du vill att det ska bli annorlunda behöver du TÄNKA annorlunda!!!

Skäggetorpsskolan – skolan där alla ungdomar blir uppmärksammade av engagerad personal!

Skäggetorpsskolan – där kunskap och fritid står i centrum!

Här arbetar personal som vill ungdomarnas bästa och som är beredda att satsa för att eleverna ska utvecklas och nå så långt som möjligt. Personalen har olika kompetens och vi arbetar för att tillgodose alla ungdomars behov. Självklart för oss är att verksamheten håller hög kvalitet, att eleverna har trygga mötesplatser och en rik fritid. Vi vill att alla ska känna stor trivsel och arbetsglädje på vår skola!

Till vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsyn

 

Hej,

 

Snart kommer Skolinspektionen till din kommun för att gå igenom skolverksamheten i en tillsyn.

Vad innebär tillsyn?

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. Målet är så klart att alla skolor ska vara bra skolor. Tillsynen ger en god grund för skolorna att utvecklas vidare.

 

Hur genomförs tillsynen?

Alla fristående skolor får besök av Skolinspektionens inspektörer. När det gäller de kommunala skolorna gör Skolinspektionen ett urval så att vi endast besöker de skolor som har störst behov av utveckling. Förutom dessa tillsynas också grundsärskolor och gymnasiesärskolor. Tillsynen kan ta olika form beroende på hur det är på skolan; vi besöker bland annat lektioner och intervjuar rektor, lärare och annan personal. Vi kommer också att vilja träffa elever för samtal.

Behövs förberedelser inför samtalen?

De som ska medverka i intervjuerna får besked i förväg. Det behövs inga särskilda förberedelser. För eleverna finns inget tvång att delta i intervjuer. Om du som vårdnadshavare anser att barnet av olika skäl inte ska delta i en intervju bör du säga det till skolans personal.

Vad händer sedan?

När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig handling och som kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. Beslutet redogör för de eventuella brister som finns i skolan och som de ansvariga för skolan måste rätta till. Det finns också information som riktar sig direkt till hemmet.

Mer information om regelbunden tillsyn

Gå in på webbplatsen, www.skolinspektionen.se och klicka på fliken ”Inspektion” och sedan ”Regelbunden tillsyn” eller via direktlänken, www.skolinspektionen.se/tillsyn .

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta utredare HG Arvidsson,

tfn: 08-586 086 13, e-post: hans-goran.arvidsson@skolinspektionen.se

 

Nyheter

Skäggetorpsskolan

Telefon: 013-20 79 01

E-post:
Skicka e-post till Skäggetorpsskolan

Postadress:
Skäggetorpsskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Skäggetorps Centrum 16
Skäggetorps Centrum 16 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/skaggetorpsskolan

Ansvarig

Rektor
Kajsa Andersson Lundblad
Telefon: 013-207903

Rektor biträdande
Agneta Ehrenholm

Rektor biträdande
Pia Lindgren

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 augusti 2016