Utmärkelser

2015 års alumn vid LiU

Kajsa Andersson rektor för Skäggetorpsskolan med ambitionen att utbilda framtidens Nobelpristagare, LiU-alumn från Lärarutbildningen och Pedagogiskt arbete som står för ett kunnigt och engagerat pedagogiskt ledarskap i skolan och är en förebild inom sin yrkeskår.

Utmärkelsen delas ut den 10 november vid en ceremoni på Campus Valla. Då blir Årets alumner firade, håller varsitt föredrag och avtäcker en platta med sina namn i alumnernas egen Walk of fame.

 

2015 års Lejonpristagare

Årets rektor: Kajsa Andersson, Skäggetorpskolan.

Kajsa är en tydlig och motiverande chef, som med både små och stora gester visar att hon ser både elever och medarbetare. Eleven står alltid i centrum och hennes drivkraft ger energi och lust att ständigt göra ett bättre arbete för dem.

 

Linköpingsrektor får pedagogiskt pris 2015

Skäggetorpsskolans rektor Kajsa Andersson tar emot 2015 års pedagogiska pris av den svenska riksföreningen inom The Delta Kappa Gamma Society International (DKG).

Kajsa Andersson får priset för sitt stora engagemang för att utveckla och leda det pedagogiska arbetet på en grundskola med 95 procent elever med utomnordisk bakgrund.

Ur motiveringen:

”Hon förankrar sina beslut med empatisk kraft och entusiasmerar sina medarbetare. Kajsa Anderssons vetenskapliga och pedagogiska meriter är omfattande. Hon har en lärarutbildning och en magisterexamen i pedagogiskt arbete 2010 vid Linköpings universitet. Därefter fortsatt utbildning vid Linköpings universitet i Chefsprogram 2011, Strategiskt pedagogiskt ledarskap 2012 och Rektorsprogram 2013. Kajsa Andersson är en god representant för sin yrkeskår och har genom sin yrkesverksamhet visat på stort engagemang utöver det vanliga inom sitt område.”

Priset delades ut, lördagen den 25 april 2015 på Stockholms universitet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 juni 2016