Personal och ledning

Skeda/Slaka skola

E-post till personal inom kommunen: fornamn.efternamn@linkoping.se Å,Ä,Ö måste ersättas med A,A,O

Rektor Jenny Lilja                                                  20 60 82

Bitr.rektor Helene Nilsson                                          20 73 05     

E-post till personal inom kommunen: fornamn.efternamn@linkoping.se Å,Ä,Ö måste ersättas med A,A,O

Kerstin Vikingsdotter (må-fre)                           20 60 46

E-post till personal inom kommunen: fornamn.efternamn@linkoping.se Å,Ä,Ö måste ersättas med A,A,O

Skolsköterska
Caroline Berggren Sundqvist                      Skeda: 505 28, Slaka: 20 69 95
Varje tisdag är skolsköterskan på Slaka och varje onsdag är hon på Skeda.
Måndag eftermiddag är hon växelvis på Slaka och Skeda skola.

Skolkurator:
Monica Mancilla Robles                         20 68 84

Skolpsykolog:
Vakant

 

E-post till personal inom kommunen: fornamn.efternamn@linkoping.se Å,Ä,Ö måste ersättas med A,A,O

Skeda fritidshem:

Mona Ahl
Tomas Berglund
Carina Björklund
Patrik Hylkén
Ann-Sofie Johansson
Ann-Christine Ring

Slaka fritidshem:

Tomas Berlund
Jeanette Burman
Katrin Eriksson
Tina Fridlund
Anna Jansson
Anna-Maria Johansson
Jessica Karlsson
Nina Rapp
Åsa Widgren

 

Personalrum Skeda skola 50245
Personalrum Slaka skola 208709

E-post till personal inom kommunen:
fornamn.efternamn@linkoping.se Å,Ä,Ö måste ersättas med A,A,O

Personal Skeda skola läsåret 16/17:

Mona Ahl - Förskollärare, förskoleklass FA
Lillemor Johansson - Förskollärare, förskoleklass FA
Elin Bengtsson - Klasslärare 1A
Josefin Lindsmyr - Klasslärare 1A
Mickaela Nilsson - Klasslärare 2A
Monica Almquist - Klasslärare 3A
Carina Hultgren - Speciallärare och klasslärare 3A
Annette Ström - Klasslärare 4A
Hans Werner - Klasslärare 5A 
Sabina Strandberg - Speciallärare
Edith Gustafsson- Trä och metallslöjdslärare
Daniel Axelsson - Idrottslärare
Eva Karlsson - Musik- och textilslöjdslärare
Anna Fröberg - Lärare 1A
Elisabeth Eriksson - Elevassistent
Sofia Gregersen - Fokusbibliotikarie

Personal Slaka skola läsåret 16/17:

Anna-Maria Johansson - Förskolelärare, förskoleklass FB
Klara Samelius - Klasslärare 1B 
Eva Samelius - Klasslärare 2B
Mia Eronn - Klasslärare 3B
Elin Hylkén- Klasslärare 4B
Raymond Lood - Klasslärare 5B
Christina Gustafsson - Klasslärare 6B
Jinett Isik - Klasslärare 6B
Else Hafvenstein - Speciallärare
Christina Larsson - Speciallärare
Sabina Starndberg - Speciallärare
Daniel Axelsson - Idrottslärare
Eva Karlsson - Musik- och textilslöjdslärare
Edith Gustafsson- Trä och metallslöjdslärare
Anna Fröberg - Lärare 1B
Tomas Johansson - Lärare 2B och 3B
Angelica Samelius - Elevassistent
Åsa Widgren - Elevassistent
Sofia Gregersen - Fokusbibliotikarie

E-post till personal inom kommunen: fornamn.efternamn@linkoping.se Å,Ä,Ö måste ersättas med A,A,O

Tomas Berglund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016