Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

IVAS grund

Utbildningen vänder sig till elever i årskurs 7-9 med diagnos inom Autismspektrat. Vår vision är att alla elever ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar.

IVAS grund omfattar 14 elevplatser, 4 lärare och 2 lärarassistenter. Grunden i undervisningen är att eleven känner trygghet i den lilla gruppen och får chans att lyckas i sitt skolarbete. Om behov finns och eleven önskar kan hen till viss del följa undervisningen i stor klass.

I arbetet med eleverna skapar vi trygghet genom att ha en välstrukturerad skoldag anpassad efter varje elevs förutsättningar. Rutiner och förberedelser ingår i vårt pedagogiska arbete.

Undervisningen följer grundskolans läroplan och timplan, och personalen får kontinuerlig handledning och fortbildning för att kunna erbjuda bästa möjliga utbildning för eleverna. Kopplat till verksamheten finns även ämneslärare för de praktiska ämnena:

 • slöjd
 • teknik
 • hemkunskap
 • bild
 • idrott och hälsa

Eleverna har tillgång till SYV, kurator, skolsköterska samt övrig personal som ingår i skolans elevhälsoteam.

Mål för IVAS verksamhet

 • Alla elever ska vilja komma till skolan och där känna gemenskap och trygghet med kamrater och personal.
 • Undervisningen ska vara anpassad efter varje elevs individuella behov.
 • Elevens självförtroende ska öka genom att han/hon ges möjlighet att lyckas med skolarbetet.
 • Eleven ska, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så mycket som möjligt både socialt och kunskapsmässigt.
 • Eleven ska få insikt i sitt funktionshinder.
 • Eleven ska träna på att respektera normer och värden på skolan och i samhället.
 • Eleven ska mötas med respekt och förståelse utifrån sitt funktionshinder.
 • Eleven ska övas i att ta ansvar för sitt lärande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2016