Fritidsgård

Välkommen till Fritidsgården i Ljungsbro!

Fritidsgården i Ljungsbro 

Sedan några år ligger Fritidsgården i Ljungsbroskolans lokaler. Detta innebär att lokalerna även används dagtid som ett uppehållsrum. Samma personal som jobbar på kvällstid, jobbar dagtid. Vår verksamhet skiljer sig lite åt från övriga gårdar genom att ha det integrerat. Fördelen är att personalen ser hela ungdomen, både dag och kväll. Ljungsbro fritidsgård har öppet två kvällar i veckan och helger, fredag och lördag. Tisdagskvällen är öppen för alla och onsdagkvällar driver vi DIVA kväll, av tjejer för tjejer.

Målgrupp

Målgruppen för verksamheten är ungdomar 13-16 år och basen i verksamheten är den öppna verksamheten. Här kan ungdomar träffa kompisar för att umgås och samtala med personal. För att möta upp ungdomarna på bästa sätt arbetar både manlig och kvinnlig personal i verksamheten.

Stöd för meningsfull fritid

För att ungdomarna ska få en så attraktiv och meningsfull fritid som möjligt , är det viktigt att de ges möjlighet att skapa och driva sina egna verksamheter. Personalen stöttar ungdomarna i detta viktiga processarbete - delaktighet och ansvar.

Samverkan

Samverkan sker på olika sätt med föreningsliv och andra organisationer för att möjliggöra ungdomarnas intressen och önskemål. Vi har god samverkan med polis, fältare, Ljungsbro nattvandrare, kyrkan och många andra.

För uppdatering och öppettider - se vår Facebooksida – Ljungsbro fritidsgård!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2016