Elevhälsa

Skolhälsovården i kommunens skolor är till för alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. All verksamhet är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

 

Skolsköterskan träffar alla elever, vilket gör det möjligt att tidigt fånga upp eventuella problem så att tidiga stödåtgärder kan sättas in. Därutöver ger skolsköterskan dagligen råd, hjälp och stöd till många elever på ”sin” skolas öppna mottagning. Skolläkaren har regelbunden mottagning på skolorna. Skolsköterskorna genomför också vaccinationer och hälsosamtal med alla elever.

 

Skolhälsovården har ett nära samarbete med annan sjukvård och remitterar vidare när behov finns. Skolhälsovården arbetar också aktivt med att anpassa skolmiljön till barn/elever med kroniska sjukdomar och/eller funktionshinder. Inom skolhälsovården finns även dietist- och ortopedmottagning.

 

På Malmslättsskolan Kärna arbetar vår kurator, skolsköterska, logoped, skolpsykolog, specialpedagog/koordinator och ledning tillsammans kring elevernas hälsa. Kontaktuppgifter till dessa hittar du under Personal och ledning. Följ länken nedan för gemensam information om hur elevhälsan fungerar i kommunen.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 augusti 2018