Om skolan

Malmslättsskolan Kärna ligger i Malmslätts äldre del och är till viss del nybyggd och i övrigt ombyggd 1997. Skolan har en nära samverkan med Malmslättsskolan Tokarp - som är den andra skolan i Malmslätt - som organiserar år 7-9.

Bild på Malmslättskolan Kärna

 

Verksamheten i Malmslättsskolan Kärna innefattar:

  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola år 1-6

Personalen arbetar i arbetslag och syftet är att bl.a.

  • Se barnen under hela dagen (fritidshem-skola)
  • Skapa kontinuitet i undervisningen/verksamheten
  • Överbrygga skiljelinjer mellan de olika verksamheterna
  • Verka för ett tematiskt arbetssätt

Personalen besitter var och en hög kompetens inom sitt arbetsområde. Antalet undervisande personal är c:a 90 till antalet och består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och fritidsledare. Andra personalfunktioner som finns på skolan är: vaktmästare, administratörer, lärarassistenter, fokusbibliotekarie, kurator, psykolog, skolsköterska, logoped och specialpedagogisk koordinator. 

Rektor är:

Helena Hadfy Ansvarar för Malmslättsskolan Kärna år F-6, fritidshemmen och öppen fritidsverksamhet. Frågor gällande år.4-6.

Bitr rektor är:

Ann-Charlotte Stråhlin, arbetar med särskilt ansvar mot F-3

Ida Cardelli, fritidshemmen och Öppen Fritidsverksamhet.

 

Malmslättsskolan Kärna

Skicka e-post till Malmslättsskolan Kärna

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 75

Besöksadress: Gamla Ledbergsvägen 18 (se karta)

Postadress: Kärna skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/malmslattsskolan-karna http://www.linkoping.se/malmslattsskolan-karna

Rektor: Helena Hadfy
Telefon: 013-20 52 03

Rektor biträdande: Ann-Charlotte Stråhlin
Telefon: 013-29 49 07

Rektor biträdande: Elin Grönkvist Söderlind
Telefon: 013-20 64 52

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 augusti 2018