Rastaktiviteter

Rastaktivitet

Rastaktiviteter på Malmslättsskolan Kärna

Från och med höstterminen 2015 erbjuder vi på Malmslättsskolan Kärna rastaktiviteter på förmiddagsrasten samt på lunchrasten. Rastaktiviteterna är frivilliga. Det är viktigt att elevernas spontanitet och att den fria leken kommer i fokus. Rastaktiviteterna ska ses som en hjälp att hitta nya möjligheter till lek och skapande. På vår skola arbetar vi aktivt genom leken för att stävja mobbing och kränkande behandlingar. Lekens betydelse är också att främja elevens fysiska aktivitet och lärande.

Hoppas på en kul & trevlig tid tillsammans!  Anders, Britt, Suleyman och Timmy. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 oktober 2016