Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rastaktiviteter

Rastaktivitet

Rastaktiviteter på Malmslättsskolan Kärna

Från och med höstterminen 2014 erbjuder vi på Malmslättsskolan Kärna rastaktiviteter på förmiddagsrasten samt på lunchrasten. Rastaktiviteterna är frivilliga. Målet med verksamheten är att förebygga konflikter och kränkningar, öka elevernas sociala förmåga, öka den fysiska aktiviteten och att skapa en attraktiv skolgård. Pedagogerna erbjuder ett varierat utbud av fysiska och skapande aktiviteter. För det fina arbete de gör, erhöll de kommunens Lejonpris 2016!

Hoppas på en kul & trevlig tid tillsammans!  Anders, Britt, Suleyman och Robert. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 augusti 2017