Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Fokusbibliotek

Malmslättskolan Kärna har sedan våren 2016 ett fokusbibliotek. Vår vision är att göra biblioteket till en naturlig plats för kunskaps- och informationssökning.

 

Fokusbiblioteket är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • Vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • Verka läsfrämjande
  • Utveckla informationskompetensen på skolan

Här hittar du:

  • Skönlitteratur 
  • Faktaböcker
  • Lättlästa böcker
  • Talböcker
  • Ljudböcker
  • Utställningar

Öppettider

Måndag - fredag kl. 8:30 - 15:30

Tel: 013-29 46 68

Bibliotekspedagog och biblioteksråd

På skolan finns ett Biblioteksråd. Rådet består av 1 elev från varje klass i år.1-6. Biblioteksrådets uppgifter är att planera olika aktiviteter kring läsning och att marknadsföra biblioteket på skolan.

I biblioteket jobbar Andreas Rocklöv, fokusbibliotekarie, Marie Veenhuizen och Lotta Andersson bibliotekspedagoger.

Bibliotekarie och bibliotekspedagoger (Pedagog med tid avsatt för arbete i biblioteket) samverkar med personal och elever för att få en biblioteksverksamhet som är integrerad i undervisningen. I biblioteksrådet har eleverna möjlighet att påverka verksamheten och arrangera aktiviteter för skolans elever.

Leta böcker

Här hittar du ingången till skolans bibliotekskatalog.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 januari 2018