Om skolan

Malmslättsskolan - Tokarp

 

Varmt välkommen till Malmslättsskolan-Tokarp!

Malmslättsskolan-Tokarp ligger i norra delen av Malmslätt och innefattar årskurs 7- 9. Läsåret 2016-2017  har vi 14 klasser på skolan och antalet elever är ca 350 stycken. Vårt upptagningsområde innefattar Malmslätt, Vikingstad, Nykil samt Ulrika.

Lokaler och skolgård

I samband med att Malmslättsskolan-Tokarp blev en skola för årskurs 7-9 läsåret 2014-2015 genomfördes en större ombyggnation av huvudbyggnaden och en anpassning av skolgården. Detta innebär att vi har en skola med ljusa, fina lokaler och en skolgård med bland annat beachvolleybollplan. Snart är också vårt andra skolhus färdigrenoverat.

Organisation

Skolans pedagogiska personal är indelade i tre arbetslag. Personalen besitter var och en hög kompetens inom sitt arbetsområde. Antalet undervisande lärare är ca 40 stycken och övrig personal är ca 10 stycken.

Fritidsgård

I skolans hjärta finns fritidsgårdsverksamhet och skolans cafeteria. Verksamheten är öppen för ungdomar 13-16 år på eftermiddagar, kvällar och helger. Cafeterian drivs av fritidsgårdens personal och är öppen delar av skoldagen.

Goda lärmiljöer

All personal på skolan arbetar tillsammans för att nå målet att varje elev varje dag ska få med sig goda minnen och bättre kunskapsmässiga förutsättningar att göra goda val i livet.

Hos oss får alla elever lyckas!

 

Vi arbetar efter vår vision, "där alla elever får lyckas".
Som elev på Malmslättsskolan kommer du därför utmanas varje dag i olika uppdrag.  
KUNSKAP
- Du ges utmaningar att kunskapsmässigt utvecklas oavsett förutsättningar, av behöriga och kompetenta lärare.
- Du har väl kända och realistiskt höga förväntningar på dig att lyckas i skolan.
- På Malmslättsskolan jobbar vi utifrån ett inkluderande arbetssätt för att alla ska ges möjlighet att utvecklas på sin nivå.
PERSONLIG och SOCIAL UTVECKLING
- Du ska alltid kunna känna dig trygg när du är i skolan. Vi arbetar aktivt tillsammans med elevskyddsombud och elevråd för att skapa trygghet på skolan. Det finns alltid känd personal tillhands som stöd.
- Du får möjligheter att stärka dig själv som individ och i samarbete med andra. Malmslättsskolan har även en elevhälsovård som kan stötta dig i din personliga situation.
NYFIKENHET
- Du ges möjlighet till att fördjupa dig i den inriktning som du är intresserad av.
- Dina lektioner innehåller många olika undervisningsformer och arbetsmetoder. Vi har även ett fokusbibliotek med utbildad bibliotekarie.

Skolans pedagogiska personal är indelade i tre arbetslag. Personalen besitter var och en hög kompetens inom sitt arbetsområde. Antalet undervisande lärare är ca 30 stycken och övrig personal är ca 10 stycken.

När du söker till Malmslättsskolan gör du ett val av en inriktning utifrån ditt intresse.
Inriktningar åk 7-9 att välja mellan är följande.

Idrott- och hälsainriktning med fokus på idrott, hälsa och ledarskap
NO- och miljöinriktning med fokus på naturorientering och hållbart samhälle
Estetisk inriktning med fokus att uppleva, skapa konst med bilder, musik och slöjd
Media- och samhällsinriktning med fokus kring förståelse av människor och hur vi påverkas av samhället och de sociala medierna

Inriktningarna arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande, i samarbete med det lokal näringslivet. Det ger dig möjlighet att utveckla din nyfikenhet och kreativitet
Vi hälsar ALLA välkomna till Malmslättsskolan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2016