Skolbibliotek

Välkommen till vårt Fokusbibliotek.

Här hittar du:

 • Skönlitteratur för ungdomar (och även för andra åldrar)
 • Faktaböcker
 • Lättlästa böcker
 • Talböcker
 • Ljudböcker
 • Nyhetstidningen 8 sidor
 • Tidskrifter, bl.a. Goal, KP, Illustrerad Vetenskap och Teen
 • Tekniska hjälpmedel för att läsa på olika sätt
 • Utställningar

Bibliotekarie och bibliotekspedagog samverkar med personal och elever för att få en biblioteksverksamhet som är integrerad i undervisningen. I biblioteksrådet har eleverna möjlighet att påverka verksamheten och arrangera aktiviteter för skolans elever.

Fokusbibliotekets mål

Fokusbiblioteket är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: • vara en integrerad del av skolans verksamhet • verka läsfrämjande • utveckla informationskompetensen på skolan


Fokusbiblioteket är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

 • vara en integrerad del av skolans verksamhet

 • verka läsfrämjande

 • utveckla informationskompetensen på skolan 

Bibliotekarie
Cecilia Persdotter

Bibliotekspedagog
Fredrik Rothman

Fokusbiblioteket är öppet:

Måndag - fredag kl. 8:30 - 14:30

(se veckoschema vid ingången för ev. ändringar)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016