Om skolan

Nygårdsskolan - en skola med nyrenoverade, fräscha lokaler!
Invändigt går skolans färger i ljusa toner ihop med gult och turkost. Stora glaspartier gör skolmiljön luftig och härligt ljus. Vi har också en trivsam skolgård på cirka 14 000 kvadratmeter. Nya lekredskap finns för att främja lek, kreativitet och samvaro. I direkt anslutning till skolan finns förskolan. Tillsammans är vi 520 elever.

 

Allas lika värde

Utifrån internationella konventioner och svensk läroplan har skolan ett tydligt uppdrag; alla människors lika värde. Kränkningar är absolut inte tillåtna och skolan har en skyldighet att förmedla de grundläggande värderingar som det västerländska samhället vilar på. I skolan ska flickor och pojkar ges lika rättigheter och möjligheter att lära och utvecklas. I Sverige har alla rätt att välja sin egen livsväg och ha sina egna värderingar. I den svenska skolan lär sig eleverna att kvinnor och män har samma värde, rättigheter och så klart därmed även skyldigheter.

Nygårdsskolans föräldrar

Föräldrar till vår skola ses som en välkommen resurs att engagera sig i fritidsverksamheten, förskola och grundskola både under spontana skolbesök, kallade utvecklingssamtal och föräldraråd. Vi vill att föräldrar till vår skola ska känna sig delaktiga för lyhörda pedagoger som gärna lyssnar på kloka råd. Under dialogiska utvecklingssamtal får du reda på hur just ditt barn fungerar och behöver i skolan för att utvecklas på bästa sätt. Tillsammans kan vi främja goda lärmiljöer och förebygga konflikter där skolan ska vara ett gott klimat för alla.

Skolan är viktig

Skolan är en rättighet för varje barn. Barnens yttersta skolgång är föräldrarnas ansvar. Föräldrarna ska se till att barnen kommer i tid till skolan varje dag så att inte barnen får kunskapsluckor. Naturligtvis ansvarar du som föräldrarna att ditt barn är redo för sin skoldag, utsövd, uppladdad med stadig frukost och så vidare. I Sverige har alla barn skolplikt från hösten barnen fyller sju år upp till vårterminen i årskurs nio.

Höga ambitioner

Det är viktigt att sträva emot att ditt barn kommer uppnå de lägsta kunskapskraven när skolplikten upphör, så ditt barn har möjlighet att söka in på Gymnasiet för att vidare nå sina drömmars mål. För det krävs ett hårt arbete, höga ambitioner och stort engagemang från alla parter, särskilt på låg- och mellanstadiet där den viktiga kunskapsgrunden läggs.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 juni 2017