Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolbibliotek

På Nygårdsskolan är vi glada över att sedan 1 September 2017 ha fått medel till att starta upp ett skolbibliotek och att anställa 75% fackutbildad bibliotekarie på skolan. Tanken är att skolbiblioteket - eller fokusbibliotek som modellen kallas i Linköping - ska fungera som en lärmiljö och en integrerad del av skolans undervisning. Varmt välkommen att besöka oss!

Nygårdsskolans fokusbibliotek

 

Mål för biblioteket

För fokusbibliotek i Linköpings kommun finns tre mål formulerade. Dessa är:

Fokusbiblioteket ska stödja elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetens

Verksamhet

Här på Nygårdsskolan samarbetar fokusbiblioteket aktivt med pedagogerna i att stödja elevernas språkutveckling och kreativa skapande genom till exempel skrivaraktiviteter, sagoläsning och fördjupade textsamtal. En gång per läsår får årskurs 3 besök av en etablerad författare och möjlighet att prata om dennes böcker direkt med författaren. Biblioteket jobbar också med att stödja eleverna i att utveckla deras informationskompetens och digitala kompetens genom lektioner i källkritik och källkunskap.

Biblioteksregler

Lånekort: Eleverna har ett eget lånekort från år 1-5 som förvaras hos bibliotekarien och som tas fram när klasserna kommer för att låna på biblioteket. Förskoleklasserna lånar på frökens lånekort.

Lånetid: Eleverna kan ha böckerna i 4 veckor. Därefter finns möjlighet att låna om boken i ytterligare 4 veckor. MEN om många elever står i kö och väntar på boken kan inte omlån ske. De elever som står i kö får bara låna boken i 2 veckor. 

Försenade lån: Bibliotekarien meddelar elevens lärare om att den har böcker som måste lämnas in.

Trasiga böcker/böcker som kommer bort: Om eleven upprepade gånger tappar bort böcker eller upprepade gånger lämnar tillbaka trasiga böcker kommer en avgift tas ut på 100 kr. Böcker som förstörs med vett och vilja måste också ersättas. Priset för en ny bok är 100 kr.

Elevinflytande

Under vårterminen 2018 kommer två Biblioteksråd med elever från år 1-2 och år 3-5 startas upp. Målet med biblioteksrådet är att eleverna ska få delta i arbetet med bokinköp, göra iordning böcker, arrangera tävlingar och bokevenemang på skolan.

Du som är förälder är varmt välkommen att se hur vi har det! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 april 2018