Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fritidshem

Rosendalsskolans fritidshem består av fyra fritidsavdelningar: Nyponrosen, Blå rosen, Röda rosen och Törnrosdalen. Dessa är för elever från förskoleklass till år 3.
Du är alltid välkommen att besöka oss på fritids.

Verksamhetsmål

Tillsammans med våra elever jobbar vi utifrån våra verksamhetsmål som lyder under LGR 11 samt Allmänna råd för Fritidshem. Målen är:

  • Språk & Kommunikation
  • Socialt samspel
  • Skapande aktiviteter & rörelse

Öppettider

Våra öppetider är  06.00 – 18.00. Öppning och stängning sker alltid på Törnrosdalen.

Morgonomsorg bedrivs på Törnrosdalen 06.00 – 08.00.

Kvällsomsorg bedrivs också på Törnrosdalen 16.45 – 18.00.

Studiedagar för läsåret 2016-2017 är 12/8 och 18/5 och då är fritidshemmet stängt.

De dagar då personalen på fritids har studiedag och fritids är stängt erbjuds barnomsorg på annan skola. Kontakta rektor i god tid om du har behov av barnomsorg dessa dagar.

Kontakt

På Blå Rosen jobbar Mari Lindqvist, Peter Thapper, Emelie Persson, Abdallah Ahmed och Helena Dahlin. Telefonnummer är 013-20 72 46.

På Nyponrosen jobbar Lasse Nordström, Åsa Cederqvist Skoog, Pelle Andersson och Susann Sörensen. Telefonnummer är 013 – 20 53 04.

På Röda Rosen jobbar Åsa Norin, Joakim Höglund, Peter Odhe, Ilhan Pepeljak och Nadja Laurell. Telefonnummer är 013 – 20 57 80.

På Törnrosdalen jobbar Camilla Holm, Jens Ström och Lena Santaeva. Telefonnummer är 013 – 20 72 36.

Regler för ansökan om fritidsplats

Rosendalsskolan erbjuder fritidsplats för barn i förskoleklass till och med årskurs 3, under förutsättning att det finns ett tillsynsbehov, dvs. att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna arbetar eller studerar/går i skolan. Barnet får vara på fritids den tid som vårdnadshavaren är på arbetet eller i skolan samt restid.

  • Du måste ansöka om en fritidsplats via kommunens hemsida (se länken nedan) för att kunna få en plats. Du har inte med automatik en plats för att barnet går på skolan eller att barnet tidigare har haft plats på förskola.
  • Du måste ansöka i god tid, minst två veckor innan platsen behövs, eftersom det tar tid att kunna få en plats. Det går inte att komma samma dag eller dagen innan och få en fritidsplats.
  • Du måste först ansöka om ett konto. Därefter kan själva ansökan om fritidsplats göras. Läs mer på hemsidan (se länken nedan) det går till. Medborgarkontoret i Skäggetorps Centrum erbjuder också hjälp med att ansöka om konto/plats samt erbjuder tillgång till datorer om du saknar det.
  • När ansökan väl är gjord kontaktar Rosendalsskolans fritids dig som vårdnadshavare för att komma överens om tid för inskolningssamtal. Under inskolningssamtalet kommer man överens om ett lämpligt datum då barnet kan börja på fritids.
  • Du måste lämna en inkomstanmälan till kommunen, detta är mycket viktigt. Anmälan kan göras antingen på kommunens hemsida eller via en blankett som delas ut av fritids. Även om hushållet saknar inkomst måste detta anmälas. I annat fall kommer hushållet att belastas med maxtaxa.

Uppsägning av fritidsplats

Om tillsynsbehovet upphör eller om barnet av andra orsaker inte längre behöver sin plats så ska den sägas upp.

Uppsägning sker också via hemsidan.

Tänk på att göra det i god tid då kommunen fakturerar två månader efter uppsägningsdatumet.

 Länk till ansökan och mer information

För mer information och för att ansöka om eller säga upp plats till fritids se länken nedan. 

Här finns också information om kommunens regler och riktlinjer för barnomsorg/fritids.

Fritidshem Rosendalsskolan

Telefon: 013-20 72 39

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Rosendalsskolan

E-post: Rosendalsskolan@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Rosendalsskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Skrivaregatan 19a
Skrivaregatan 19a på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthrosendalsskolan http://www.linkoping.se/fthrosendalsskolan

Ansvarig

Rektor
Karin Elisabeth Lång
Telefon: 013-20 79 05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 september 2016