Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Personal och ledning

På Skäggetorpsskolan arbetar en mycket engagerad personal med rätt kompetens och utbildning och andelen behöriga lärare är nära 100 %. Utöver lärare arbetar utbildade fritidsledare i gruppverksamhet, fritid och med elevsociala frågor. Skäggetorpsskolan har skolsköterskor, SYV, kurator, IKT-pedagog, socialkoordinator, ungdomspedagog samt volontärer för arbetet i studiestöd. Tre förstelärare återfinns inom svenska/sva, so och matte/no.

Skäggetorpsskolan

 

 

 

Anders Österhjelm, Rektor

Telefon 013-207903


Pia Lindgren, Bitr. rektor och koordinator
Telefon: 013-207487

Agneta Ehrenholm, Bitr. rektor

Telefon: 013-207491 


  

Susanne Larsson, Arbetslagsledare

Telefon: 013-207901

Under uppbyggnad!

 

Anna Kihlstedt

Administrativ assistent

Telefon: 013-294818, 072-5820775

Fax: 013-207249


 

Eva Bergkvist

Skolassistent

Telefon: 013-207901

Fax: 013-207249

Carolin Carlsson, tjänstledig

Kontakta Susanne Larsson, 013-207901

Kurator

Telefon: 013-263190

Mobilnr: 0720-318931

Jag heter Carolin Carlsson och är kurator på skolan. Framförallt finns jag till för eleverna men även för föräldrar. Det kan gälla konflikter, kriser, mobbning, samlevnadsfrågor, drogproblem, stödkontakter mm för enskilda elever eller grupper. Många gånger kan man känna sig orolig både som elev och som förälder. Ingen fråga är för liten och ingen är för stor. Hör av dig till kuratorn eller klassföreståndaren om du känner behov av att få diskutera din oro. Jag finns i B-korridoren intill skolsköterskans rum och är på skolan alla dagar.


Ann-Sofie Berlin

Social koordinator

Telefon, 013-294970

Jag heter Ann-Sofie Berlin och arbetar som social koordinator. Jag fungerar som en länk mellan skola, socialtjänst, polis och andra samarbetspartners. I uppdraget ingår även att utveckla samordning mellan dessa aktörer med våra elevers bästa för ögonen. Jag deltar aktivt i elevhälsoteamets arbete och är ett stöd för rektorer och kuratorer på Skäggetorpsskolan, Nygårdsskolan och Rosendalsskolan.


Skolsköterska 013-207910

Elevhälsan, den medicinska delen omfattar skolsköterska och skolläkare och är en fortsättning på barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Jag som arbetar som skolsköterska på Skäggetorpsskolan heter Ann-Christin Leideborg. Jag arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och ger dig stöd och råd i medicinska frågor samt bistår med enklare sjukvård.

Öppen mottagning dagligen 11:30 – 12:30

Du kan söka mig utan tidsbokning på våra öppna mottagningar eller boka en tid.

 

Ann-Christin Leideborg

Skolsköterska

Telefon: 013-207910

Mobilnr: 072-5828118

Pia Lindgren

Elevkoordinator

Tel: 013-207487

Mobil: 0725-289447

Fax: 013-207249

Jenny Sörestad

Processstödjare

Mobil: 0725-820699

Fax: 013-207249


 

Elisabeth Wirén Dahlgren

Processstödjare

Mobil: 0725-740157

Tel: 013-294932

Fax: 013-207249

Jag är på Skäggetorpsskolan; torsdag och fredag samt tisdag i ojämn vecka. Välkommen!

Bengt Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 013-207917

Fax: 013-207249

Anders Ohlsson

Vaktmästare

Telefon: 013-207909

Mobiltelefon: 070-256 19 11

Fax: 013-207249

Skäggetorpsskolan

Skicka e-post till Skäggetorpsskolan

E-post: skaggetorpsskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 79 01

Besöksadress: Skäggetorps Centrum 16 (se karta)

Postadress: Skäggetorpsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/skaggetorpsskolan http://www.linkoping.se/skaggetorpsskolan

Rektor: Anders Österhjelm

Rektor biträdande: Agneta Ehrenholm

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 februari 2018