Om Ulrika skola

Ulrika skola - skolan där du blir sedd!
Ulrika skola ligger vid en miljö med fantastisk natur och utemiljö runt knuten. Naturen inspirerar till uteaktiviteter på fritids och skola. Skolan är en liten F till 3 skola med fritidsverksamhet.

Ulrika skola

 

Elevnära arbete

Vi strävar efter att eleverna ska känna att vi ser och bry oss om dem. Vi arbetar aktivt med att demokratiskt lyssna på dem. Det tror vi bidrar till att utveckla elevernas kunskap och trygghet.

Relationerna mellan vuxna och barn är nära. Vi ser förskola, skola och fritids som en helhet där samverkan är en nyckel till framgång. Pedagogerna ser alla och det är allas våra elever.

Utbildad personal arbetar i verksamheterna vilket skapar trygghet, kontinuitet och goda relationer samt god måluppfyllelse. På denna trygga plattform får barnen utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016