Om skolan

Vikingstad skola hus B

 

Vikingstad skola - där varje elev är i fokus!

Vi är en F-6 skola med fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Vikingstad skola ligger mitt i Vikingstad, ca 15 km utanför Linköping. Våra lokaler är nybyggda och vi har en härlig skolgård som stimulerar till lek och aktiviteter. I byggnaden där F-3 har sin verksamhet är fritidshemmen integrerade lokalmässigt. Skolans rektorsexpedition, öppen fritidsverksamhet, fokusbibliotek och skolhälsa hittar du i huvudbyggnaden, vid entrén från Mimergatan 13.

Skolledning

Skolledningen består av rektor Sara Skagerström och biträdande rektor Karolina Fagéus Bergh.

Fakta om skolan

Skolan består av förskoleklasser, grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Skolan har cirka 420 elever i åldrarna 6- 12 år. Skolgården gränsar till ett bostadsområde runt skolan. På skolgården finns ny lekutrustning och rymliga ytor för lek och bollspel. Skolans Lekotek anordnar varje dag organiserade rastaktiviteter för alla elever. 

Flerlärarsystem

Vårt motto är Vikingstad skola – där varje elev är i fokus. Det innebär en skola där varje elev möts på sin nivå, känner lust och engagemang och utvecklas maximalt i sitt lärande. För att uppnå detta ligger stort fokus på samarbete mellan skolans pedagoger och skolan arbetar enligt ett flerlärarsystem. Det betyder att två eller fler pedagoger planerar och undervisar tillsammans i klassrummen i skolan och på fritids. Pedagogerna arbetar också för att utveckla sin praktik i regelbundet återkommande lärandegrupper i såväl skolan som i fritidsverksamheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 augusti 2017