Studie- och yrkesvägledare

Studie- och Yrkesvägledning på Vikingstad skola

En ständigt pågående samhällsutveckling, snabba förändringar på arbetsmarknaden och mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter när det gäller framtida val av studier och yrken. Skolan har därför ett viktigt uppdrag i att träna och stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.

På Vikingstad skola arbetar vi med vägledning i undervisningen där vi arbetar för att öka elevernas självkännedom och medvetenhet om relationen mellan sig själv och olika valalternativ. Skolans elever deltar även i olika aktiviteter med syfte att träna valkompetens och beslutsfattande så som klassråd, fritidsråd, elevråd, matråd och biblioteksråd. Eleverna har tre dagar av praktisk arbetslivserfarenhet under mellanstadiet.

Kontakt:
Jörgen Johansson Studie- och yrkesvägledare, Malmslättskolan Tokarp
Tel: 013-20 53 38

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 mars 2017