Om skolan

Skol- och fritidshemsverksamheten bedrivs i samverkan för elevens lärande hela dagen.
Planering för om-och tillbyggnad av lokalerna pågår.
Utemiljön är generös med stora ytor för lek.
Närheten till Roxen och Göta Kanal möjliggör rika tillfällen till utomhuspedagogik.
Vreta kloster skola är en övningsskola, det innebär att studeranden på Lärarhögskolan har sin verksamhetsförlagda praktik här.

 

Detta är vår vision

Personalen på Vreta kloster skola och fritidshem utgår från att alla elever:

  • vill göra sitt bästa.
  • vill få uppmuntran, möta utmaningar och bli sedda för den de är.
  • lär sig bäst om de känner delaktighet, är införstådda i målen och vet vad som ska bedömas.
  • utvecklas bäst genom ett varierat arbetssätt där lek och humor är naturliga inslag.

Alla pedagoger på Vreta Kloster skola och fritidshem:

  • har höga förväntningar på alla barn.
  • är goda, samspelta förebilder för barnen.
  • ger återkoppling och följer upp resultat.
  • är väl insatta i målen och förankrar dem hos barn och föräldrar.
  • har ett varierat arbetssätt där barnens tankar och idéer tas tillvara.

IKT

Alla elever har tillgång till lärplattor. IKT-team driver utvecklingen.

Organisation

Förskoleklassen, låg-och mellanstadiet och fritidshem samverkar om elevens lärande hela dagen.

Fritidshemmet

Verksamheten bedrivs med 4 avdelningar upp till och med årskurs 3.

För årskurs 4-6 finns Öppen fritidsverksamhet på skolan.

Skol-IF

Elever i årskurs 6 får ledarutbildning och har, efter skoltid, aktiviteter för elever på fritidshemmet med inriktning på fysisk aktivitet. Vrea kloster skolas Skol-IF blev 2015 valt som bästa Skol-IF.

Övrig fakta

2017-2018 finns cirka 325 elever på skolan. På fritidshemmets avdelningar är det sammanlagt cirka 225 elever. Skolan ligger vackert vid Vreta kloster kyrka och omgivningarna med Göta kanal används flitigt i undervisningen.

Vreta kloster skola

Skicka e-post till Vreta kloster skola

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 52 16

Besöksadress: Källgårdsvägen 1 (se karta)

Postadress: Vreta kloster skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/vretaklosterskola http://www.linkoping.se/vretaklosterskola

Rektor: Karin Ström
Telefon: 013-20 52 16

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 januari 2018