Föräldraråd 2016-10-19

Inbjudan till Arenaskolans föräldraråd 2016-10-19

Datum och tid: Onsdagen den 19 oktober klockan 17.30-18.30

Plats: Arenaskolans expedition, konferensrum

Syfte med föräldrarådet:

Att främja en god dialog mellan vårdnadshavare och skolan. Att ta tillvara på goda idéer och synpunkter direkt från vårdnadshavare.

Att vara representant i föräldrarådet innebär i stora drag följande:

Att förbereda sig genom att samla in frågor från klassens vårdnadshavare i frågor som rör skolan i stort. Enskilda frågor som rör just en vårdnadshavare ska framföras direkt till klassföreståndare.

Att mejla frågorna till rektor, cecilia.a.persson@linkoping.se och biträdande rektor jenny.seger@linkoping.se, innan föräldrarådet. På så sätt hinner vi förbereda frågorna.

Dagordning:

 Info om skolans systematiska kvalitetsarbete

 Utvecklingssamtal – information och utvärdering

 Skriftlig återkoppling till eleverna

 Trygghet och studiero – trivselenkät

 Sms-tjänsten frånvaro - utvärdering

 Julavslutning – elevrådet ger förslag på upplägg.

 Övriga frågor

Välkomna till Arenaskolans föräldraråd!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016