Om Arenaskolan

 

Arenaskolan åk 7-9

Arenaskolan är en idrottsskola belägen vid Linköpings Arena. I nya fina lokaler erbjuder Arenaskolan bra förutsättningar för studier och aktivt idrottande för alla våra elever. På Arenaskolan går idag ca 400 elever i årskurs 7-9. På skolan finns ett Skolcafé som är bemannat av personal under elevens skoldag. Vi kommer under hösten starta ett Skolbibliotek. Där kommer skolbibliotekarien tillsammans med lärare ha fokus på läsfrämjande arbete och att öka elevernas informationskompetens.

Arenaskolans övergripande mål är Maximalt lärande, likvärdighet, lust och engagemang. De målen når vi bl.a. genom att arbeta fokuserat med att alla elever ska känna trygghet och studiero i skolan vilket är en förutsättning för ditt lärande. Alla lärare på Arenaskolan arbetar också för att du i de olika ämnena ska lyckas så bra som möjligt. Det gör vi genom att sätta upp tydliga mål om det du ska lära dig. Du får strukturerad återkoppling i de olika ämnena så att du vet var du befinner dig i din kunskapsutveckling och också vad du kan göra för att ta nästa steg. Vi erbjuder också en skola med idrottsprofiler, där idrotten skapar goda förutsättningar för att du som elev ska lyckas ännu bättre med dina studier i skolan.

Att vara elev på Arenaskolan innebär att du har både rättigheter och skyldigheter. De finns nedskrivna som skolans ordningsregler. Elevråd, föräldraråd och all personal och har tillsammans arbetat fram Arenaskolans ordningsregler.

Följande profiler finns idag på Arenaskolan:

  • fotbollsprofil
  • hockeyprofil
  • innebandyprofil
  • allmän idrottsprofil med specifik inriktning mot individuell idrott inom konståkning och simning

Vi planerar att utöka våra idrottsprofiler med fler inriktningar till hösten 2017. Mer information får du på Öppet Hus inför skolvalet till åk 7.

Tillsammans är vi Arenaskolan!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016