Föräldraråd

Syftet med föräldrarådet är att främja en god dialog mellan vårdnadshavare och skolan och ta tillvara på goda idéer och synpunkter direkt från vårdnadshavare.

Att vara representant i föräldrarådet innebär i stora drag följande:

  • Att förbereda sig genom att samla in frågor från klassens vårdnadshavare i frågor som rör skolan i stort. Enskilda frågor som rör just en vårdnadshavare ska framföras direkt till klassföreståndare.
  • Att mejla insamlade frågor innan mötet till rektor, Cecilia Persson och biträdande rektor Jenny Seger så att de kan förberedas.

Föräldrarådet träffas 1-2 ggr/termin.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 november 2016