Föräldraråd

Syftet med föräldrarådet är att främja en god dialog mellan vårdnadshavare och skolan och ta tillvara på goda idéer och synpunkter direkt från vårdnadshavare.

Att vara representant i föräldrarådet innebär i stora drag följande:

•Att förbereda sig genom att samla in frågor från klassens vårdnadshavare i frågor som rör skolan i stort. Enskilda frågor som rör just en vårdnadshavare ska framföras direkt till klassföreståndare.
•Att mejla insamlade frågor innan mötet till rektor, Cecilia Persson och biträdande rektor Jenny Seger så att de kan förberedas.

Föräldrarådet träffas 1-2 ggr/termin.

Nästa föräldraråd 16 mars kl 17.30-18.30, Arenskolans konferensrum plan 3

Dagordning:

  • Skolinspektionens beslut-alla delar utan anmärkning.
  • Skriftlig återkoppling till eleverna, våren 2017.
  • Sjukgymnast på Arenaskolan.
  • Öppet hus och skolvalet.
  • Trygghetsarbete på Arenaskolan
  • Info om våra grannar i tornen.
  • Kommunikation mellan hem och skola – utvärdering av fredagsinfo från KF
  • Traditioner så här långt – eleverna är delaktiga
  • Övriga frågor

Välkomna till Arenaskolans föräldraråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 mars 2017