Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Språkinriktning i årskurs 4

På Atlasskolan får du börja läsa ett modernt språk redan i årskurs 4. Du kan välja mellan franska, spanska eller tyska efter en kortare introduktionskurs i språken. Det är vi ensamma om i Sverige – än så länge! Vi erbjuder också fler lektioner i engelska än på andra skolor i kommunen. Språkinriktningen fortsätter sedan på Elsa Brändströms skola i årskurs 7 – 9 men du måste då göra ett aktivt val till denna inriktning. Det gör du i skolvalet till årskurs 7 sista terminen i sexan.

Undervisning i moderna språk

De moderna språken är uppbyggda i olika steg. Första steget läser du på Atlasskolan i årskurs 4 och 5, det andra steget börjar på Atlasskolan i årskurs 6 och fortsätter på Elsa Brändströms skola i årskurs 7. Det tredje steget, som man normalt sett börjar med på gymnasiet, läser du på Elsa Brändströms skola i årskurs 8 och 9. Då är du redo för de riktiga utmaningarna på gymnasiet!

Syftet med tidig språkundervisning

Syftet med att börja läsa fler språk redan i årskurs 4 är att skapa lust att lära sig fler språk och att säkerställa ett genomtänkt språkval. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och andra kulturer. På mellanstadiet är undervisningen tematisk och den muntliga kommunikationen är grunden till lärandet. Lärarna har skapat digitalt material där bilder, ljud, sång, korta texter och filmer är viktiga inslag på lektionerna. Eleverna använder lärplattor för att få möjlighet att interagera med ljud och film samt skapa eget material där dessa samspelar. Efter varje avslutat tema får eleverna en hemuppgift att utvärdera vad de lärt sig och hur. Det är också ett sätt för oss i skolan att ge vårdnadshavarna en återkoppling på vad eleverna arbetat med.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 november 2016