Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsa

Ekängens skolor har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagogisk koordinator och skolpsykolog.

Ekängens skolors elevhälsoteam

Ekängens skolors elevhälsoteam består av:

  • Rektor
  • Skolsköterska
  • Skolkurator
  • Skolpsykolog
  • Specialpedagogisk koordninator

Skolhälsovård

Nina Sannemo arbetar som skolsköterska på Ekängens skolor. Skolsköterskan finns på Bärstadskolan måndagar och fredagar (jämna veckor) klockan 08.00-16.00, samt på Ekängsskolan tisdag till torsdag, klockan 08.00-16.00.

Telefon: 013 - 26 37 23

För mer information om skolhälsovården, se länken "Elevhälsa, den medicinska delen. Gemensam information." nedan.

Skolkurator

Skolkurator är Åsa Linkegård.
Telefon: 013-26 37 45.

Skolpsykolog

Tjänsten som skolpsykolog är vakant.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 mars 2018