Elevhälsa

Ekängens skolor har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, rektors specialpedagogiska stöd, skolkurator och skolpsykolog.

Ekängens skolors elevhälsoteam

Ekängens skolors elevhälsoteam består av:

  • Rektor
  • Rektors specialpedogiska stöd
  • Skolsköterska
  • Skolkurator
  • Skolpsykolog

Skolhälsovård

Nina Sannemo arbetar som skolsköterska på Ekängens skolor. Skolsköterskan finns på Bärstadskolan måndagar och fredagar (jämna veckor) klockan 08.00-16.00, samt på Ekängsskolan tisdag till torsdag, klockan 08.00-16.00.

Telefon Ekängsskolan: 013 - 26 37 23, telefon Bärstadskolan: 013 - 26 26 09

För mer information om skolhälsovården, se länken "Elevhälsa, den medicinska delen. Gemensam information." nedan.

Rektors specialpedagogiska stöd

Specialpedagog på Ekängens skolor är Anita Karlsson.
Telefon: 013-26 37 31

Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Bedriva viss specialpedagogisk undervisning.
  • Göra läs- och skrivutredningar, kartläggningar och observationer.
  • Handleda personal i specialpedagogiska frågor.
  • Vara en länk mellan hem och skola i specialpedagogiska frågor.
  • Bevaka nya rön och forskning inom specialpedagogik

Skolkurator

Skolkurator är Åsa Linkegård.
Telefon: 013-26 37 45.

Skolpsykolog

Tjänsten som skolpsykolog är vakant.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2016