Fritidshem

På Ekängens skolor finns det sex fritidshem. Bärstadsskolan har tre fritidshem för elever i förskoleklass och årskurs 1. Ekängsskolan har tre fritidshem för elever i årskurs 2-3.

Om fritidshemmen

På fritidshemmen bedriver vi en varierande verksamhet, där utomhuspedagogiken är en av våra inspirationskällor. Vi ger barnen mycket tid för den spontana leken och eget val av aktivitet.

Ekängens skolors sex fritidshem är indelade på följande sätt:

Bärstadsskolan

Blåklockan - förskoleklass A och 1A
Telefon: 013-26 37 29

Vallmon - förskoleklass B och 1B
Telefon: 013-26 37 59

Solrosen - förskoleklass C och 1C
Telefon: 013-26 37 30

Ekängsskolan

Björken - klass 2A och 3C
Telefon: 013-26 36 61

Eken - klass 2C och 3B
Telefon: 013-26 37 58

Kastanjen - klass 2B och 3A
Telefon: 013-26 37 28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 augusti 2016