Handlingsplaner

Här finner du Ekängens skolors olika handlingsplaner, såsom likabehandlingsplan, ordningsregler och skolgårdsregler.

Handlingsplaner Ekängens skolor

Likabehandlingsplan

På Ekängens skolor skall alla elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ingen form av kränkande behandling, mobbning, rasistiska yttringar och hedersrelaterat våld ska förekomma.

Var och en har ansvar att utifrån sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda lärandemiljön och arbetsplatsen.

Alla elever och vuxna i verksamheten förväntas respektera detta och inte utsätta andra elever eller vuxna för något slags kränkande handlingar. Om sådant ändå sker förväntas varje anställd som får kännedom om detta att omedelbart agera enligt skolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Du kan läsa Ekängens skolors Likabehandlingsplan i dess helhet i länken nedan.

Ordningsregler

Skollagen, kapitel 5, 5 § säger:

"Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Rektorn beslutar om ordningsregler."

Du finner Ekängens skolors ordningsregler och skolgårdsregler i länkarna nedan.

Ekängens skolors handlingsplaner

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2016