Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Elevhälsa

Skolorna i Tallboda har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare/koordinator och skolpsykolog.

Skolorna i Tallboda elevhälsoteam

Skolorna i Tallboda elevhälsoteam består av:

 • Specialpedagog
 • Skolkurator
 • Skolpsykolog
 • Skolsköterska

Specialpedagog

Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • Bedriva viss specialpedagogisk undervisning.
 • Göra läs- och skrivutredningar, kartläggningar och observationer.
 • Handleda personal i specialpedagogiska frågor.
 • Vara en länk mellan hem och skola i specialpedagogiska frågor.
 • Bevaka nya rön och forskning inom specialpedagogik

Speciallärare/koordinator

Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • Bedriva viss specialpedagogisk undervisning.
 • Göra läs- och skrivutredningar, kartläggningar och observationer.
 • Handleda personal i specialpedagogiska frågor.
 • Vara en länk mellan hem och skola i specialpedagogiska frågor.
 • Bevaka nya rön och forskning inom specialpedagogik

För mer information om skolhälsovården, se länken "Elevhälsa, den medicinska delen. Gemensam information" nedan.

Speciallärare
Margareta Eriksson 
Telefon: 072-53 99 269

 

Specialpedagog
Maria Robertsson.
Telefon: 013-20 87 48

 

Skolkurator
Skolkurator är Åsa Linkegård.
Telefon: 013-26 37 45.

 

Skolpsykolog
Ann Persson
Telefon: 013-20 88 41

 

Skolhälsovård
Monica Johansson arbetar som skolsköterska.
Telefon: 013-26 31 43 eller 013- 20 71 19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016