Om skolan

Ekdungeskolan är en F-3-skola med totalt fyra avdelningar, Kristallen (F-klass), Rubinen, Safiren och Diamanten. I år 4-6 går barnen på Tallbodaskolan som ligger på promenadavstånd från skolan. Vi arbetar i åldershomogena arbetslag vilket gör att barnen träffar samma vuxna hela dagen.

Ekdungeskolan entre

 

Vår lilla skola skapar förutsättningar för trygga barn. Eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vårt förhållningssätt är att vi lyssnar till elevernas tankar och förslag och försöker tillgodose dem så långt det är möjligt.

Personalen är behörig, kompetent och engagerad och det sker ett nära samarbete oss emellan för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose varje elevs behov och skapa förutsättningar för att hela tiden öka elevernas måluppfyllelse. I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning.


Vi strävar efter och ligger i framkant på många områden, framförallt inom lärande, bedömning och IKT. Vi har tre förstelärare på skolorna, som bland annat jobbar med att utveckla ledarskapet i klassrummet. Vi har en IKT-grupp på skolan som bland annat jobbar med utveckling av lärandet med digitala verktyg. Några av personalen är även runt på andra skolor i Linköping och föreläser om hur vi gör #tallbodaiframkant.

Ekdungeskolan och Tallbodaskolan har samma rektorer samt en gemensam vision. Visionen innebär att skolorna i Tallboda ska arbeta som en skola där alla samarbetar för att möte alla barns olika behov.

Välkomna till oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016