Information från Ekkälleskolans rektor

Ekkälleskolan 2017-04-04

Till vårdnadshavare på Ekkälleskolan

Jag heter Maria Risthammar och är ny rektor på Ekkälleskolan sedan fem veckor tillbaka. Jag kommer närmast från en tjänst som biträdande rektor på Malmslättsskolan-Tokarp åk 7-9. Det är med entusiasm och nyfikenhet som jag tagit mig an tjänsten som rektor på Ekkälleskolan. Jag har arbetat inom skolan i 14 år både som lärare i de lägre åldrarna, men också med högstadielever. Under de senaste fyra åren har jag arbetat som biträdande rektor, där jag haft ansvar för elever i svårigheter.

Mitt mål är att tillsammans med personalen verka för att Ekkälleskolan ska vara en trygg och positiv arbetsmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas. Skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag handlar om att all personal ska skapa förutsättningar för att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt såväl kunskapsmässigt som socialt. Det innebär också att vi ska arbeta för att eleverna ska skapa nyfikenhet och lust för livslångt lärande.

Under dessa veckor har jag påbörjat mitt arbete att lära känna de verksamheter som finns på skolan, det vill säga skolverksamheten F-6, fritidsverksamheten och vår särskilda undervisningsgrupp. Jag har träffat eleverna och har haft enskilda samtal med medarbetarna.

Jag ser fram emot att tillsammans med personalen, eleverna och er vårdnadshavare arbeta för att Ekkälleskolan ger alla elever möjlighet att lyckas där vi lär tillsammans och av varandra och där olikhet ses som en tillgång.

Om ni har frågor och/eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till mig.

Varma hälsningar

Maria Risthammar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2017