Skolbibliotek

en flicka sitter på ett räcke till ett lusthus och läser en bok

 

Fokusbiblioteket på Ekkälleskolan är under uppbyggnad.

I nuläget har vi inte någon fokusbibliotikarie. Ansvarig för biblioteket är Lotta Gruvin som är bibliotekspedagog.

Fokusbibliotekariens uppgift kommer vara att fortsätta bygga upp biblioteket. Utöver att skapa det faktiska biblioteksrummet är målet att arbeta framför allt med läsutveckling samt medie- och informationskunnighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016