Om skolan

Himnaskolan

 

Himnaskolan ligger en mil öster om Linköping i samhället Linghem. Skolan har cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Årskurs 5 och 6 tillhör Himnaskolan men har sin placering på Linghemsskolan. Det finns också fritidsavdelningar för förskoleklass till årskurs 3 samt öppen fritidsverksamhet för årskurs 4 till 6.

Trygghet

Himnaskolan har elevråd, klassråd, rastråd och fritidsråd där eleverna är delaktiga i arbetet med att skapa trivsel och trygghet på skolan och fritidshemmen. Skolan har också en trivselgrupp som anordnar aktiviteter för att öka gemenskapen på skolan. Gruppen består av både elever och personal.

Lärande

Skolan arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen. Himnaskolan arbetar aktivt för att pedagogerna ska öka sina kunskaper och strategier för att arbeta språkutvecklande både i skola och fritidshem.

Respekt

På Himnaskolan accepteras inte trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Om detta förekommer agerar skolans personal snabbt tillsammans med skolans trygghetsteam. Skolan har även ett väl fungerande elevhälsoteam.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016