Fritidshem

Fritids ska enligt läroplanen och skollagen komplettera hemmet och skolan genom pedagogisk verksamhet. Fritidshemmet ska erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten ska vara varierad och utgå från barnens behov och intressen.

Fritidshem

Kungsbergsskolan har två fritidsavdelningar; Falken och Kungsörnen.

Vi har åldersblandade grupper från F-klass till år 3.

På Kungsörnen har vi morgonomsorg från kl 06.00 fram till skolan börjar och även kvällsomsorg från kl 16.45 till kl 18.30.

Falken

Telefon: 013-20 84 03

Kungsörnen

Telefon: 013-20 58 24

Barnomsorg

Barnomsorg erbjuds barn i ålder 1-12 år under den tid förälder/-vårdnadshavare arbetar eller studerar och på så sätt har ett tillsynsbehov. Med tillsynsbehov avses arbets- och/eller studietid samt den tid det tar att resa till och från arbete/skola. Har föräldrarna nattarbete får barnet vara den tid föräldrarna anser att det behöver sova.

Att tänka på som förälder

Det är mycket viktigt att du som förälder fyller i alla blanketter, lovlappar, schematider och aktuella telefonnummer så att vi på fritids alltid har aktuella uppgifter.

Vid lov beställer vi maten från skolans matsal. Skolmatsalen kräver att vi ska anmäla antal portioner, specialkost med mera vid ett visst datum inför loven. Vi måste därför ha lovlappar inlämnade vid utsatt datum.

Om ditt barn ska gå hem vid en annan tid än vad som angetts i schemat ber vi er meddela oss genom att exempelvis ringa fritidshemmet.

Vad är fritids?

Fritidshemmets verksamhet bygger på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barnets självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. De provar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens.

I leken får barn prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. Det kan exempelvis handla om förmågan att läsa av situationer och andras beteenden och avsikter. Här tränas perspektivbyten och empatisk förmåga. För att stödja barnen i denna utveckling och i deras lärande krävs närvarande vuxna. På fritidshemmet finns pedagogen som ett stöd för barnen. Att tillsammans skapa strukturer och regler som kan följas, förändras eller brytas och göras om är en del i vårt arbete. Att på det sättet hålla liv i samtalet om de värden som understryks i vårt verksamhetsuppdrag är en viktig del i vår verksamhet.

Vårt verksamhetsuppdrag

Här följer några av de punkter i vårt uppdrag som kan vara intressant för dig som vårdnadshavare att känna till.

Utveckling och lärande

Skolbarnsomsorgen ska ge barn den omsorg som krävs för att för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete. Skolbarnomsorgen skall komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

• Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande.

• Skolbarnsomsorgen ska stödja barnen i att själva utveckla en meningsfull fritid. Samverkan med det omgivande samhället och föreningslivet är ett viktigt mervärde.

Trygghet

För att garantera en trygg miljö krävs ett levande värdegrundsarbete kombinerat med andra förebyggande insatser. Trygghet, självkänsla och identitet ska kunna utvecklas i samspelet med andra barn och vuxna.

• Alla barn har rätt till en trygg miljö.

• Skolbarnsomsorgen skall aktivt bekämpa mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande behandling i alla former.

Har ni frågor kan ni alltid vända er till oss på telefon.

 

Fritidshem Kungsberget

Telefon: 013-20 58 24

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Kungsberget

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Kungsberget
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Drottningtorget 1A
Drottningtorget 1A på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthkungsbergsskolan http://www.linkoping.se/fthkungsbergsskolan

Ansvarig

Rektor
Jessica Wågh
Telefon: 013-20 73 41

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 februari 2017