Om skolan

Tallbodaskolan är en skola som ligger i Tannefors fram till vårterminen 2019, då våra nya lokaler beräknas var klara i Tallboda. Skolan består av tre åldershomogena arbetslag för årskurserna fyra, fem och sex. Tallbodaskolan utgör tillsammans med Ekdungeskolan skolorna i Tallboda och oss emellan finns ett nära samarbete.

Vår lilla skola skapar förutsättningar för trygga barn då eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra. För oss är alla barn alla vuxnas ansvar. Vårt förhållningssätt är att vi lyssnar till elevernas tankar och förslag och försöker tillgodose dessa så långt som möjligt.

Vi strävar efter och ligger i framkant på många områden, framförallt inom lärande, bedömning och IKT. Vi har två förstelärare på skolan, som bl a jobbar med att utveckla undervisningen. Vi har en IKT-grupp vars ansvar är att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg för hela skolan.

Personalen är behörig, kompetent och engagerad och den dagliga verksamheten sker i ett nära samarbete kollegor emellan. På så sätt ökar vi möjligheten att tillgodose varje elevs behov och skapar förutsättningar för hög måluppfyllelse och trygga barn.

För de elever som har tillsynsbehov efter skoltid finns Öppna fritids på Tallboda fritidsgård.

Ekdungeskolan och Tallbodaskolan har samma rektorer samt en gemensam vision. Visionen innebär att skolorna i Tallboda ska arbeta som en skola där alla samarbetar för att möta alla barns olika behov.

Välkomna till oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 oktober 2017