Om skolan

Tallbodaskolan är en skola som ligger i Tannefors fram till vårterminen 2019, då våra nya lokaler beräknas var klara i Tallboda. Skolan består av 3 åldershomogena arbetslag för årskurserna fyra, fem och sex.

Vår lilla skola skapar förutsättningar för trygga barn. Eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vårt förhållningssätt är att vi lyssnar till elevernas tankar och förslag och försöker tillgodose dem så långt det är möjligt.

Vi strävar efter och ligger i framkant på många områden, framförallt inom lärande, bedöming och IKT. Vi har tre förstelärare på skolorna, som bl a jobbar med att utveckla ledarskapet i klassrummet. Vi har en IKT-grupp på skolan som bl a jobbar med utvecklingen av lärandet med digitala verktyg.

Personalen är behörig, kompetent och engagerad och det sker ett nära samarbete oss emellan för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose varje elevs behov och skapa förutsättningar för att hela tiden öka elevernas måluppfyllelse. I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning. Eleverna erbjuds läxläsning varje vecka efter skoltid. Tallbodaskolan använder lärplattformen Fronter för information till hemmet.

För de elever som har tillsynsbehov efter skoltid finns Öppna fritids på Tallbodagården.

Ekdungeskolan och Tallbodaskolan har samma rektorer samt en gemensam vision. Visionen innebär att skolorna i Tallboda ska arbeta som en skola där alla samarbetar för att möte alla barns olika behov.

Välkomna till oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 augusti 2017