Fritidshem

Det finns tre fritidshem på Tanneforsskolan som kompletterar skolan, samverkar med hemmet och ger barnen möjlighet att utveckla sin sociala förmåga, kreativitet och fantasi.

Kort om verksamheten

På Tanneforsskolan finns det tre fritidshem med i nuläget cirka 140 barn inskrivna.

  • Sälen, förskoleklass och årskurs 1
  • Delfinen, årskurs 2 och årskurs 3 
  • Eftis, öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6

Vad vi gör på fritids

Vi vill i samverkan med hemmet och skolan lära barnen att ta ansvar för sig själva, sina kamrater och sin omgivning. Det innebär att vi arbetar för att stödja det sociala samspelet med andra barn i den fria leken och i planerad verksamhet. Vi erbjuder och utmanar barnen med en varierande verksamhet med idrott, skapande, musik och utflykter.

Utevistelse och rörelse är viktigt för oss. Utemiljön erbjuder barnen olika sätt att leka, utveckla motoriken och träna ett socialt samspel. Vi är ute varje dag och har även utflykter regelbundet. Gymnastiksalen står också till vårt förfogande någon dag i veckan.

Våra mål

Innehållet i verksamheten utformas enligt Linköpings kommuns verksamhetsplan, skolverkets läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 och allmänna råd för fritidshem.

Målen på fritidshemmen utgår från Maximalt lärande, Likvärdiga möjligheter, Lust och engagemang och är

  • Synliggöra lärande och delaktighet
  • Utmana varje individ utifrån sin egen nivå
Kontakta fritidshem

Våra avdelningar

Sälen  år F-1
Telefon 013-20 79 37
Mail till Sälen
Katarina Häge
Mia Josefsson
Pernilla Kjellberg 
Anne Ljungqvist 
Ann-Kristin Boström

Delfinen  år 2-3
Telefon: 013-20 75 20
Mail till Delfinen 
Anna Blom 
Anna Gardström
Ove Hejdeborn
Leif Jonsson

Eftis  år 4-6
Telefon 013-26 35 71
Mail till Eftis
Fredrik Bergström
Maria Moqvist
Elias Bard
Johan Sidvall

Fritidshem Tanneforsskolan

Telefon: 013-20 75 20

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Tanneforsskolan

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Tanneforsskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Nya Tanneforsvägen 78
Nya Tanneforsvägen 78 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthtanneforsskolan http://www.linkoping.se/fthtanneforsskolan

Ansvarig

Rektor
Jessica Wågh
Telefon: 013-20 73 41

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 februari 2017