Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Fritidshem

Fritidshemmen på Ånestadsskolan har en härlig utemiljö med skog och stora grönområden samt en rymlig idrottshall. En motorikbana är belägen bakom fritids. Samarbete, empati och rörelse skapar glada barn!

Våra telefonnummer

  • Förskoleklass 013-29 49 28
  • Årskurs 1, 013- 20 87 26
  • Årskurs 2,  013-20 88 33
  • Årskurs 3, (morgon och kvällsomsorg) 013-20 79 81
  • Öppen fritidsverksamhet för år 4-6, 013-26 35 38

Studiedagar

Under läsåret är skola och fritidshem stängt – studiedag – två dagar per termin. Under år 2017 – 2018 är verksamheten stängd tisdagen den 15/8, onsdagen den 22/11, torsdagen den 18/1 och måndagen den 21/5.
Om tillsynsbehov finns dessa dagar, kontakta rektor.

Lov och klämdagar

Vid lov och klämdagar behöver vi veta vilka tider era barn ska vara hos oss för att beräkna personaltäthet och måltider.

Inför varje lov/klämdag vill vi att ni fyller i ett webbformulär. Länk till webbformulär för aktuellt lov/klämdag samt sista anmälningsdag hittar ni här nedan. Vi tar inte hänsyn till stående tider på schemat, vilket innebär att alla måste fylla i formuläret. Om ni missar att anmäla men ändå behöver lovomsorg måste ni kontakta er fritidsavdelning. Om ingen anmälan görs utgår vi från att ert barn inte ska vara hos oss på lovet.

 

Fritidshemmets uppgift

Att börja på fritidshem är en stor förändring. Från förskolan ska eleven nu på fritidshemmet successivt tränas till att klara sig själv, vilket innebär att eleven får en ökad frihet och ett ökat ansvar. Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan och förutom omsorg erbjuda eleven en meningsfylld fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för eleven och ta tillvara elevens nyfikenhet, företagsamhet och lust att leka och lära. Fritidshemmet bör främja elevens identitetsutveckling och strävan mot självständighet. Målsättning för Ånestadsskolans fritidshem Fritidshemmen arbetar efter LGR11

Att skapa trygghet

Eleven ska känna att fritidshemmet är en fast punkt under eftermiddagen. Personalen stöttar eleverna vid konflikter. De ska känna att det finns vuxna som hjälper dem utifrån deras behov.

Att låta eleven utvecklas genom leken

Leken är grunden för lärande. Förutom att leken ger teoretiska kunskaper tränar eleven sin organisationsförmåga, samt förmåga till samarbete med andra. Fritidshemsverksamheten på Ånestadsskolan bygger på valfrihet och stor vikt läggs vid elevens fria lek, samtidigt som fritidshemmen erbjuder olika aktiviteter som eleven kan välja att delta i.

Att lära eleven visa hänsyn och respekt

Eleven lär sig att ta ansvar för sina handlingar och att respektera varandras likheter och olikheter. Fritidspersonalen på skolan möter eleven i många olika situationer och kan därmed målmedvetet stärka eleven i deras sociala utveckling.

fem barn i färgglada kläder hoppar mot en vit bakgrund
Fritidshem Ånestadskolan

Skicka e-post till Fritidshem Ånestadskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 88 33

Besöksadress: Häggvägen 17A (se karta)

Postadress: Fritidshem Ånestadskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthanestadsskolan http://www.linkoping.se/fthanestadsskolan

Rektor: Carolina Andersson
Telefon: 013-20 70 33

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 november 2017