Fritidshem

Fritidshemmen på Ånestadsskolan har en härlig utemiljö med skog och stora grönområden samt en rymlig idrottshall. En motorikbana är belägen bakom fritids.
Samarbete, empati och rörelse skapar glada barn!

Våra telefonnummer

  • Förskoleklass 013-29 49 28 År
  • Årskurs 1, (morgon och kvällsomsorg) 013-20 79 81
  • Årskurs 2, 013- 20 87 26
  • Årskurs 3,  013-20 88 33
  • Öppen fritidsverksamhet för år 4-6, 013-26 35 38

Studiedagar

Under läsåret är skola och fritidshem stängt – studiedag – två dagar per termin. Under år 2016 – 2017 är verksamheten stängd fredagen den 9/9, tisdagen den 15/11, måndagen den 16/1 och torsdagen den 18/5.
Om tillsynsbehov finns dessa dagar, kontakta rektor.

 

Fritidshemmets uppgift

Att börja på fritidshem är en stor förändring. Från förskolan ska eleven nu på fritidshemmet successivt tränas till att klara sig själv, vilket innebär att eleven får en ökad frihet och ett ökat ansvar. Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan och förutom omsorg erbjuda eleven en meningsfylld fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för eleven och ta tillvara elevens nyfikenhet, företagsamhet och lust att leka och lära. Fritidshemmet bör främja elevens identitetsutveckling och strävan mot självständighet. Målsättning för Ånestadsskolans fritidshem Fritidshemmen arbetar efter LGR11

Att skapa trygghet

Eleven ska känna att fritidshemmet är en fast punkt under eftermiddagen. Personalen stöttar eleverna vid konflikter. De ska känna att det finns vuxna som hjälper dem utifrån deras behov.

Att låta eleven utvecklas genom leken

Leken är grunden för lärande. Förutom att leken ger teoretiska kunskaper tränar eleven sin organisationsförmåga, samt förmåga till samarbete med andra. Fritidshemsverksamheten på Ånestadsskolan bygger på valfrihet och stor vikt läggs vid elevens fria lek, samtidigt som fritidshemmen erbjuder olika aktiviteter som eleven kan välja att delta i.

Att lära eleven visa hänsyn och respekt

Eleven lär sig att ta ansvar för sina handlingar och att respektera varandras likheter och olikheter. Fritidspersonalen på skolan möter eleven i många olika situationer och kan därmed målmedvetet stärka eleven i deras sociala utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 oktober 2016