Elevhälsa

Elevhälsan arbetar med hälsofrämjande, stödjande och förebyggande insatser som ska främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Personalen som arbetar inom elevhälsan har medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Kontaktinformation till elevhälsan finner du här.

 

Speciallärare

Maria Allinggård och Maria Caguson
013 26 39 10

Skolpsykolog

Maria Milovanovic Hagberg
013 20 87 43

Skolsköterska

Catarina Persson
013 20 87 36

Skolkurator

Sandra Ottestig
013 20 60 68

Talpedagog

Annika Engström
0702 88 05 81

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 januari 2017