Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskilt stöd

Elever som har behov av särskilt stöd erhåller detta. Här kan du läsa mer om Bäckskolans arbete med särskilt stöd.

I elevhälsans individuellt riktade arbete ingår att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till varför eleven är i svårighet.
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd, t.ex. stöttning av speciallärare.

 

Kontaktuppgifter till elevhälsan finner du i menyn, under rubrik "Elevhälsa".

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 januari 2017