Elevhälsa

Elevhälsan den medicinska delen omfattar skolsköterska och skolläkare och är en fortsättning på barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 2,4,7 och gymnasiet årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan. Hälsobesöket och vaccinationsplanering beskrivs i broschyren Elevhälsan - den medicinska delen.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande, både individuellt och i grupp med t.ex. kost, motion och drogförebyggande arbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Skolsköterska och skolläkare arbetar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla elever. Vi uppmärksammar elever med funktionshinder eller kroniska sjukdomar så att deras ev. behov av anpassade förhållande i skolan bevakas.

Mottagningsarbete

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning.

Skolläkare

Tid till skolläkarmottagning bokas via skolsköterskan.

Specialkost

För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan.

Sekretess

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Skolsköterska på Blästadsskoan är Annelie Ekman Telefon 013-20 77 61

Synpunkter och klagomål

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra skolhälsovården. Så här kan du framföra dina synpunkter och klagomål Lämna dina synpunkter under kontakt på den här sidan eller lämna dina synpunkter direkt till skolsköterskan. Ansvarig chef tar hand om dina synpunkter och klagomål. Om du lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktas du inom 7 arbetsdagar.

Blästadsskolans syfte och målsättning med elevhälsans arbete

Elevhälsans uppdrag

I vårt arbete ingår det att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Fokus

Fokus för elevhälsoarbetet är att pedagoger och elevhälsans personal tillsammans kartlägger, analyserar och utvecklar arbetet kring lärmiljöerna både ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv och i ett åtgärdande perspektiv.

Vi vill med detta flytta fokus från den enskilda eleven i behov av stöd till processerna i lärandet, genom en förskjutning från riskfaktorer till friskfaktorer.

Elevhälsan på Blästadsskolan

Skolsköterska Annelie Ekman, telefon 013-20 77 61

Kurator Susanne Eriksson, telefon 013-29 49 89

Specialpedagog och talpedagog Annika Engström, telefon 070-288 05 81

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 september 2016