Om Brokinds skola

Skolan sewtt från parkeringen, en vit gammal byggnad till vänster och en gul lägre träbyggnad till höger

 

Brokinds skola ligger vackert inbäddat vid sjön Järnlunden intill Brokinds gård, ca tre mil söder om Linköping. Här snuddar naturreservaten skolans väggar och blir till ett naturligt inslag i undervisningen. På skolan finns det klasser från Förskoleklass till och med år 6. Vi har också fritidsverksamhet.

Trygga barn

Idag har vi 134 elever hos oss. Eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra, och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vår skola skapar därmed goda förutsättningar för trygga barn.
På vår skola är barnens tankar och idéer viktiga. All personal på skolan jobbar förebyggande och strävar efter nolltolerans vad gäller mobbning och kränkande behandling. Trygghetsgruppen skriver varje år en likabehandlingsplan som finns att ta del av under Handlingsplaner i menyn.

Nära samarbete

Vi är 16 medarbetare på Brokinds skola, varav sex stycken arbetar mot fritidshemmet.
Vi arbetar  i arbetslag, ett arbetslag för skolan och ett arbetslag för fritidshemmet.
Personalen är engagerad och har ett nära samarbete för att på bästa sätt se till varje elevs behov. Vi skapar förutsättningar för att eleverna ska nå sina mål. I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning.

Fritidsverksamhet

För de elever som har tillsynsbehov efter skoltid finns Brokinds fritidshem i skolans lokaler. Läs mer om vår fritidsverksamhet under Fritidshem.

Gemensam vision

Brokind och Sätra skolor har gemensam rektor samt gemensam vision. Vår vision är arbeta som en skola, där vi samarbetar för att möta alla barns olika behov.

Välkommen till oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016