Om Brokinds skola

Brokinds skola ligger vackert uppe på höjderna i Brokinds samhälle. Skolan invigdes i december 2016. På Brokinds skola finns det klasser från förskoleklass till och med årkurs 6. Vi har också fritidsverksamhet. Från och med våren 2017 finns även förskoleverksamhet i byggnaden.

 

Trygga barn

Idag har vi ca 135 elever hos oss. Eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra, och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vår skola skapar därmed goda förutsättningar för trygga barn.
På vår skola är barnens tankar och idéer viktiga. All personal på skolan jobbar förebyggande och strävar efter nolltolerans vad gäller mobbning och kränkande behandling. Trygghetsgruppen skriver varje år en likabehandlingsplan som finns att ta del av under Handlingsplaner i menyn.

Nära samarbete

Vi är i dagsläget ca 20 medarbetare på Brokinds skola och fritidshem.Vi arbetar i arbetslag, två arbetslag för skolan och ett arbetslag för fritidshemmet.

Personalen är engagerad och har ett nära samarbete för att på bästa sätt se till varje elevs behov. Vi skapar förutsättningar för att eleverna ska nå sina mål. I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning.

Fritidsverksamhet

För de elever som har tillsynsbehov efter skoltid finns Brokinds fritidshem i skolans lokaler. Läs mer om vår fritidsverksamhet under Fritidshem. Nytt för i vår är att vi erbjuder morgonpromenader för de barnen som kommer tidigt till skolan eller fritidshemmet.

Gemensam vision

Brokind och Sätra skolor har gemensam rektor och biträdande rektor. Vi delar en gemensam vision. Vår vision är arbeta som en skola, där vi samarbetar för att möta alla barns olika behov.

 

Välkommen till oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 april 2017