Elev- och föräldrasamverkan

Elevråd

Mål och verksamhet

Elevrådet består av en styrelse och representeras i varje klass - en ordinarie klassrepresentant och en suppleant. Elevrådet väljs läsårsvis. Särskilt ansvar för den mentala och fysiska miljön har skolans elevskyddsombud.     

Elevrådet skall

  • Fungera som den bindande länken mellan elever och lärare.
  • Arbeta med att bevara skolans traditioner.
  • Arbeta med skolans utveckling.
  • Ta till vara och förverkliga elevernas idéer

 

Föräldraråd

Varje klass är representerade av två klassföräldrar som träffas två gånger per termin.

Längre ner på sidan hittar du minnesanteckningar från våra möten.  

 

Minnesanteckningar föräldrarådsmöten

Minnesanteckningar från föräldrarådsmöte 2017-05-08

 Närvarande   

Magnus Thor Rektor  
Ann Sandseth Ekholmsgården  
Lise-Lotte Samuelsson 7A  
Charlotte S 7B  
Åsa Skillborg 7C  
Daniel Berg 7E  
Annika Berg 7E  
Camilla Almlöf 8A  
Sofia Bohlin 8A  
Ronny Ideskär 8B  
Anneli Eskilsson 8C     

1. Föregående möte  
Mötesprotokoll från föregående möte gicks igenom. Magnus hade pratat med köket och det var inte troligt att de har serverat gammalt bröd, däremot kan gamla smörpaket ev blivit kvar av misstag när man har fyllt på. Maten har aldrig helt tagit slut däremot kan enstaka maträtter ha tagit slut och det tar tid att göra mer. Det serveras alltid två maträtter + en vegetarisk. Det är många som äter i matsalen och det är lugnt och trevligt. Stressen över var man ska sitta har minskat efter att man gjort 3 st långbord.

2.  Allmänna läget på skolan  
Föräldrar och elever upplever läget som positivt på skolan.  Bra, när man får planeringar för några veckor framåt. Ska ligga på Fronter men en del lärare verkar inte använda det. Pågår upphandling av alla system eftersom de hänger ihop (Dexter-frånvaro, Fronter-bedömning och information m fl). Kommer ta 2-3 år innan allt är klart.  Det är sagt att alla mentorer ska ha ett mentorsrum och ämnesrum där man skriver om varje arbetsområde. Det ska vara formulerat på ett elevvänligt sätt.  Diskussion kring betygskriterier och förmågor. Hur tydliggörs det för elever och kan man få de högre betygen även i år 7? Detta är ett pågående arbete bland personalen, kan fortfarande utvecklas.  Vid föräldramöte tidigare under terminen framkom att det blivit lite oroligare i vissa klassen efter att det börjat en del nya elever (även ensamkommande). Föräldrarna undrade hur eleverna hade förberetts för att kunna ta emot dem på bästa sätt. Skolan har tagit tag i detta och föräldrarna har hört exempel på att en del nya elever har berättat om sin flykt hit i sina klasser. Detta har berört många elever och har blivit ett positivt möte.

3.  Fritidsgården  
Ann Sandseth informerade:  Nattvandringen har fungerat bra. En klass fick inte ihop några vandrare. Tips till alla 7:e klassare är att dela upp klasslistan från början. 7:orna har kvar sina vandringar under våren. 9:orna är först ut i höst.  Fritidsgården kommer vara stängd den 17-18/5 och kvällen den 24/5 då personalen är iväg för fortbildning/planering av verksamhet.  Ekholmsdagen är lördagen den 10/6. Centrumföreningen och andra föreningar anordnar trevligheter. Fritidsgården anordnar loppis och fika. Där kan man hyra ett bord för 50 kr.  ”Chilla på riktigt” har haft välbesökta aktiviteter på sport- och påsklov. Gå in på Linköpings kommun- Chillapariktigt för att se vad som är på gång under v 26-32. Ungdomarna anmäler sig själva på nätet.  År 6 är välkomna under våren utan medlemskort.  Lisebergsresan är dagen efter skolavslutningen. Avresa kl 5 på morgonen, alla får alkotesta sig.  "Putte i parken” är torsdag, fredag, lördag under skolavslutningshelgen på Stångebrofältet. Fritidsgårdspersonal är med på torsdagen.

 4 Aktuellt under våren
 kalendarium  15/6 skolavslutning. 7-8:or först och 9:or har egen avslutning. Betyg skickas hem till 7-8:or och 9:orna får dem i handen. Då får även föräldrarna närvara.  Kalendariet finns på hemsidan.

 Skolstart 17/8

5. Ekonomi  
Pengarna räcker till befintlig personal. Vi släpper 80 som slutar 9an och får in ca 110. 6. Personal  Ny musiklärare anställd. Två tjänster ute.

7. Övriga frågor  
Frågan togs upp om betygsättning på enskilda prov och hur C+ och D- kan motiveras. Betygsfrågan och tydlighet mot eleverna är viktigt att vara samstämmiga i.  Förslag om att aktivera eleverna på rasterna, uppmuntra rörelse och utevistelse kom upp. Samverkan med EFC eller ”Sätt Östergötland i rörelse” var en del av idéerna.  NOMA- klasserna 8A och 8B kom till final i Future City tävlingen och var på Tekniska museet i Stockholm för att presentera sitt bidrag. De fick pris för bästa trafiklösning- Grattis! 8. Nästa möte  Inget datum satt för nästa möte.

 Vid protokollet,  
 Sofia Bohlin

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juni 2017