Elev- och föräldrasamverkan

Elevråd

Mål och verksamhet

Elevrådet består av en styrelse och representeras i varje klass - en ordinarie klassrepresentant och en suppleant. Elevrådet väljs läsårsvis. Särskilt ansvar för den mentala och fysiska miljön har skolans elevskyddsombud.     

Elevrådet skall

  • Fungera som den bindande länken mellan elever och lärare.
  • Arbeta med att bevara skolans traditioner.
  • Arbeta med skolans utveckling.
  • Ta till vara och förverkliga elevernas idéer

Föräldraråd

Varje klass är representerade av två klassföräldrar som träffas två gånger per termin.

Minnesanteckning oktober 2016-10-17

Föräldramöte

Föräldramöte år 8 höstterminen 2016

Öppet Hus

Välkommen den 8 december mellan 18:30 - 20:30. Här kan du läsa mer om innehållet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 november 2016