Elev- och föräldrasamverkan

 

Elevråd

Mål och verksamhet

Elevrådet består av en styrelse och representeras i varje klass - en ordinarie klassrepresentant och en suppleant. Elevrådet väljs läsårsvis. Särskilt ansvar för den mentala och fysiska miljön har skolans elevskyddsombud.     

Elevrådet skall

  • Fungera som den bindande länken mellan elever och lärare.
  • Arbeta med att bevara skolans traditioner.
  • Arbeta med skolans utveckling.
  • Ta till vara och förverkliga elevernas idéer

Föräldraråd

Varje klass är representerade av två klassföräldrar som träffas två gånger per termin.

 

Minnesanteckningar från föräldrarådsmöte 2016-11-28  

Ekholmsskolan

Närvarande
Magnus Thor Rektor
Ann Sandseth Ekholmsgården
Lena Bogren 7A
Anna Rehnkrona 7B
Jörgen Skillborg 7C
Sofia Bohlin 8A
Jonas Roth 8B
Anneli Eskilsson 8C
Sofia Ström 8E
Helena Persson 9B
Björn Almgren 9C

1. Föregående möte
Mötesprotokoll från föregående möte saknades och kunde därför inte godkännas.

2. Allmänna läget på skolan
Föräldrar och personal upplevde läget som positivt på skolan.
Elever i 7 upplever att de har mycket prov och stora inlämningsuppgifter som de inte riktigt vet förutsättningar på eller omfattning av. Önskemål om mer förklaring till uppgifterna och bättre planering. Vi talade också om läxor. Skolans avsikt är att inlämningsuppgifterna görs under skoltid.
Vid prov i årskurs 7 fick inte alla samma information om möjlig skrivtid, några fick tillfälle att sitta kvar o skriva klart. Samma möjlighet måste ges till alla, information måste gå ut att elever som skriver lite långsammare också ska få skriva klart.
Datasalen är borta. Skolan har köpt in 2 datavagnar med 16 laddningsstationer för laptop. Det finns ingen datakunskap på schemat idag. Personalen får utbildning i hur de kan använda paddan på bästa sätt i skolarbetet.
Det känns lugnt i skolan och matsalen är välbesökt under lunchen.
Vi har ca 180 möjliga elever inför skolstart 2017 i vårt upptagningsområde. Vi har inte plats för alla. Munken och Arenaskolan är de största "konkurrenterna" om elever.
Fotbollsprofilen, om inte alla som söker kommer in så går vi på närhetsprincipen, ej uttagning.
Synpunkter på att lärogruppen i tyska årskurs 7 var lite väl stor framfördes. Rektorn var medveten om problemet. (samma text som förra protokollet)

3. Fritidsgården
Ann Sandseth informerade:
De är generellt trevliga och skötsamma elever på fritidsgården.
Hon tror att vi är i ett generationsskifte just nu. Det är mest årskurs 7 som deltar.
På kvällar och helger har antalet besökare minskat jämfört med förra året.
Det förekommer lite renoveringar i lokalen, hallen är klar och köket ska rivas vid skolavslutning juluppehåll och öppnar igen vid skolstart i januari.
Kommande aktiviteter
Futsal turnering nattfotbollsturnering 19-02, 10,-/pers. datum?
"Chilla" aktiviteter runt jullovet
Boda Borg, anmälan
Fotodag
Passagen
Laserdome
Curling i Mjölby, anmälan
Badresa till Gustavsvik den 5/1, medlemskort erfordras
Eftersom Fritidsgården har fått grejer från skolan så kan man låna utan medlemskort. Det är kul för alla.

Lucia har, av erfarenhet, varit ganska lugnt.
Skolan firar 13/12 med 2 luciatåg.

4. Nattvandring
Fritidsgården organiserar nattvandringarna. Exakt schema kommer senare, men ett ungefärligt schema ser ut så här:
Årskurs 9 höst
Årskurs 7 och 8 april och maj
Fritidsgården bedömde läget som överlag lugnt i Ekholmen om kvällarna.

5. Aktuellt under våren, kalendarium
Vi gick igenom kalendariet för kvarvarande veckor på höstterminen och några datum för vårterminen.
19/12 Vollybollturnering
20/12 Juldans morgon och Julstjärna EM
21/12 Terminsavslutning 2017
9/1 Vårterminen börjar
16/1 Studiedag
27/2 vecka 9 Föräldraråd
8/5 vecka 19 Föräldraråd
15/6 skolavslutning

6. Ekonomi
Skolans ekonomi är bra. Vi gick igenom lite budget, kostnader/elev.

7. Personal
Det finns behöriga och legitimerade lärare på nästan alla platser.
8A byter mentor.
På 5 år har vi fått 15 nya lärartjänster pga. ökat elevantal.
Lite förändringar inför nästa termin.
Ny musiklärare är på gång, diskussion hålls med en kandidat.

8. Skolinspektion har ägt rum på Ekholmsskolan
Beslut har fattats.
Betyg
Lärande
Förutsättningar för lärande
Studiero/arbetsro
Kränkande behandling
Skollagen, långt tillvägagångssätt, till huvudman.
Utreds direkt på Ekholmsskolan
Trygghetsteam
Det händer saker utanför skoltid som skolan ändå tar tag i.
Rektor redogjorde för skolinspektionens beslut.
Skolan fick kritik på 1 av 6 punkter.

9. Övriga frågor
MiniMaria, mot droger och alkohol, datum kommer.
Öppet hus för 6or, 8/12, skolan frågar elever som vill delta.

10. Nästa möte
Måndag 27/2 KL. 18.30.

Vid protokollet,
Anneli Eskilsson

 

 

 

 

 

 

 

Föräldramöte

Föräldramöte år 8 höstterminen 2016

Öppet Hus

Välkommen den 8 december mellan 18:30 - 20:30. Här kan du läsa mer om innehållet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 januari 2017