Elev- och föräldrasamverkan

Elevråd

Mål och verksamhet

Elevrådet består av en styrelse och representeras i varje klass - en ordinarie klassrepresentant och en suppleant. Elevrådet väljs läsårsvis. Särskilt ansvar för den mentala och fysiska miljön har skolans elevskyddsombud.     

Elevrådet skall

  • Fungera som den bindande länken mellan elever och lärare.
  • Arbeta med att bevara skolans traditioner.
  • Arbeta med skolans utveckling.
  • Ta till vara och förverkliga elevernas idéer

 

Föräldraråd

Varje klass är representerade av två klassföräldrar som träffas två gånger per termin.

Längre ner på sidan hittar du minnesanteckningar från våra möten. 

 

 

Minnesanteckningar föräldrarådsmöten

 

Minnesanteckningar från föräldrarådsmöte 2017-02-27

Närvarande 
Magnus Thor Rektor
Ann Sandseth Ekholmsgården
Lena Bogren 7A
Anna Rehncrona 7B
Tony Axelsson 7C
Camilla Almlöf 8A
Ronny Ideskär 8B
Anneli Eskilsson 8C
Maria Lundqvist 8C
Tomas Eriksson 9B
Björn Almgren 9C

1. Föregående möte Mötesprotokoll från föregående möte gicks igenom och kunde godkännas.

2. Allmänna läget på skolan
Föräldrar och personal upplevde läget som positivt på skolan. Vi fick information om nyanlända på Ekholmsskolan. Vi tar emot 20-25 st som efter 2 månader av förberedande ”på stan” (lägg till var de är) innan de kommer till oss. Skolan har några nya lärare, det rullar lite och nya betyg sätts och förändringen har blivit 2 steg vilket vi tycker är för mycket. Återkoppling mot eleven finns i lärarens schema alltså uppmuntrar skolan till det men det kan va svårt för eleven att ta upp. Skolan tittar på detta och försöker underlätta både för lärare och för elev. Lärarna träffar lärare från Linghems skolan och byter erfarenheter. De samarbetar bland annat om betygsättning, vilket är svårt. Bra när läraren skriver i omdömet (underlag vid utvecklingssamtal med mentorer)  ”vad min unge ska göra för att kunna höja sitt betyg”. Betygbedömning är SVÅRT. Det finns ”ämneslag” t.ex. matte & NO och svenska & engelska, där lärarna samarbetar och träffas varje vecka. Vi fick information om att det förhoppningsvis är en behörig musiklärare anställd till hösten 2017.      Det känns lugnt i skolan och matsalen är välbesökt under lunchen.  Det kommer nya elever till hösten. Prognosen är att 95 elever har Ekholmsskolan som sitt 1a handsvall. Det kommer bli ca 112 st nya elever varav 25 fotbollsprofil och 36 Noma. De som söker till ett visst program kommer in. Vi har en supertrevlig skola! Bra klimat! Fina Elever!

Sturefors har Ånestad som hänvisningsskola.

En spännande tävling som gått av stapeln är Språkolympiaden! Vi deltog i franska, tyska och spanska och vi va bäst i alla 3!!!

Ekholmsskolan va en av de 10 bästa i Östergötland i QUEST, en mattetävling!!

 

3.Fritidsgården
Ann Sandseth informerade: De är generellt trevliga och skötsamma elever på fritidsgården. Ann berättade om lyckade aktiviteter. Sportlovsöppet. Fotbollsturning med 150 deltagare, gick jättebra! Medlemskort 50,- efter 14.30 och kväll o helg.

Kommande, Bakmaraton w.11 Trygghetsråd från Fritidsgården, kyrkan, hembygdsgården, Kenty och Centrumförvaltningen har aktivitet i juni. Loppis med fika.

Man har gallrat i skogen efter att fritidsgården har inspekterat. Bra! Skolidrottsföreningen har kontaktperson Åsa Romdahl. Det har varit inbrott på Fritidsgården förra helgen.

Eftersom Fritidsgården har fått grejer från skolan så kan man låna utan medlemskort. Det är kul för alla.

 

4.Nattvandring
Fritidsgården organiserar nattvandringarna. Fritidsgården bedömde läget som överlag lugnt i Ekholmen om kvällarna.

Nattvandring start 31/3 fram till skolavslutningen. 8an börjar sen tar 7an vid. Man går minst 2 pers. En kväll består av 2 rundor, 21-22.30 och 22.30-00.

 

5.Aktuellt under våren,kalendarium
Vi gick igenom kalendariet för vårterminen. 9/3 Danskväll för 9orna. (Pågår onsdag och torsdag.) Obligatorisk närvaro. Pardans med ex. bugg och foxtrot. 4/4 Föräldramöte alla klasser, MiniMaria deltar och pratar om alkohol och droger. 8/5 vecka 19 Föräldraråd 15/6 skolavslutning

9orna har Nationella prov.

Temadagar kommer under vårterminen

Kalendariet finns på hemsidan.

 

6.Ekonomi
Skolans ekonomi är bra. Vi gick igenom lite budget, kostnader/elev. Vi släpper 80 som slutar 9an och får in ca 110.

7.Personal
Det finns behöriga och legitimerade lärare på nästan alla platser. Vi har en ny musiklärare, inte behörig, den här vårterminen. Men till hösten har vi förhoppningsvis anställt en ny lärare i musik, som är behörig. Det är på gång. Linghems musiklärare stöttar våran musiklärare under vårterminen.

 

8.Övriga frågor
Det kom upp frågor om maten. Hamburgare med mögligt bröd och smör med passerat datum (passerat sedan mycket länge). Rektor skulle kolla med Köket. Elever har fått olika svar på läxfrågor och inlämningsuppgifter som ”kommit bort”. Rektor undersöker. 

9.Nästa möte

Måndag 8/5 KL. 18.30.

Vid protokollet,

Anneli Eskilsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 mars 2017