Nattvandring


Nattvandring i Ekholmen

Mål

  • Att få bättre insyn vad våra ungdomar gör på fritiden
  • Med så enkla åtgärder som möjligt förebygga skadegörelse och klotter av skolor, bilar, bänkar, busshållsplatser m.m.
  • Skapa en trygg närmiljö

Hur

Information till samtliga föräldrar genom föräldramöten, föräldraråd och infoblad. Kvällspromenader i vårt område. Vissa platser i vårt område är samlingspunkter, där vi vet att vandalisering förekommer.

Promenader/vandringar

Varje klass på Ekholmsskolan ansvarar för en fredag mellan 21.00 och 00.00 per läsår, viken helg kommer ut i början av höstterminen på hemsidan.

Det bör vara 2 grupper med minst 3 personer i varje grupp.

Vi använder Ekholmsgården som utgångspunkt. Gården fixar fika och ger aktuell information som kommit in.

Ansvarig i varje klass är klassföräldrar eller representanter i föräldrarådet.

Ansvarigas uppgift

  • att se till att vandringen sker enligt schema •
  • att vandringen sker på markerade platser i området •
  • att mobilnummer byts med varandra •
  • att fylla i rapportblankett om ev. händelser under kvällen/natten

Att tänka på

Vår uppgift är att iaktta och finnas till hands. Vi skall synas.

Ring omedelbart polisen om bråk eller skadegörelse uppstår. Ingrip inte själv.

Naturligtvis är du som vandrar helt nykter.

”Även en tusenmilafärd börjar med ett steg" Laozi

Till föräldrarna i årskurs 7 och 8

 Detta är en påminnelse om att nattvandringarna startar igen V 13 och pågår fram till skolavslutningen. Vilken klass som är ansvarig framgår av bifogade schema.

De flesta grupper som varit ute och vandrat har rapporterat att det varit lugnt i området. Enligt de rapporter vi fått från polisen har skadegörelsen och anmälningar på skadegörelse i offentliga miljöer legat på en låg nivå. Detta tillskrivs bland annat föräldrarnas vandringar på nätterna.

Detta är en viktig bit, men kanske inte den viktigaste. Det skall framhållas att det varit många vuxna ute på helgkvällarna i området. På det viset har det funnits möjlighet att se och bekräfta ungdomarna samt finnas tillhands om det skulle behövas. Den allmänna uppfattningen är att det är lugnt i bostadsområdet.

Schema för Ekholmskolan

Ekholmskolan ansvarar för fredagar. Vandringen skall pågå from V 13 (31/3) tom V 22 (2/6) mellan 21.00-00.00, med samling 21.00 på Ekholmsgården. Lokalt på skolan gör man scheman för vilka klasser som ansvarar för respektive helg, samt att kontakt-personer utses. Detta främst för att fritidsgården skall kunna komma i kontakt med någon ansvarig ifall gårdens verksamhet skulle vara förlagd till annan ort eller plats.

Ni som står som ansvariga. Ordna en telefonkedja/maillista så att just er klass får ihop tillräckligt många föräldrar till Er kväll. Det går bra att dela på kvällen, man behöver inte gå i 3 timmar utan kan t ex dela klassen i 2 st 1,5 timmars pass. 

Vecka

Datum

Klass

Ansvarig

13

31/3

8A

 

14

 7/4

8B

 

16

21/4

 8C

 

 17

28/4

8E

 

18

5/5

7A

 

19

12/5

7B

 

20  

19/5

7C

 

22

 2/6

7E

 

 

 

 

 

Har ni några frågor eller synpunkter ring gärna Ekholmsgården 20 52 47.

Ansvariga för för verksamjheten är Ungdoms- & fritidsverksamheten,
Ekholmsgården Område Södra

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 februari 2017