Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fritidshem

På Hagbyskolan finns det fyra fritidsavdelningar som är indelade årskursvis.

På fritids får elever från förskoleklass till år 3 gå som har ett tillsynsbehov. Med tillsynsbehov menas vårdnadshavares arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

Vi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet med fokus på att ta till vara elevernas lust att lära. Vår verksamhet planeras och genomförs utifrån att eleven ska träna sig i de 5 förmågorna:

  •  Ansvar
  •  Kommunikation
  •  Reflektion
  •  Kreativitet
  •  Samarbete

De barn som behöver morgonomsorg är välkomna till Rosen mellan kl. 06.00-07:45. Frukost serveras till de barn som kommer innan klockan 07.00.

Från klockan halv åtta är vi utomhus och morgonomsorgspersonalen finns ute tills skolan börjar kl. 8.00.

Kvällsomsorgen är på Rosen från ca 16.30 varje dag. Då samlas alla elever som är kvar från de olika avdelningarna.

Rosen har öppet till kl. 17.30 varje dag. Vid behov har vi öppet till 18.00. Behöver ni omsorg efter klockan 18:00 måste detta meddelas minst 14 dagar i förväg.

 På Solrosen har elever från förskoleklass sin fritidsverksamhet.

 

  • Backen 013-263151
  • Toppluvan 013-208844

 

På Rosen har elever från årskurs 2 sin fritidsverksamhet.

Här bedrivs även morgon- och kvällsomsorg.

 

  • Rosen 013 - 205967

 

På Kullen har eleverna från årskurs 3 sin fritidsverksamhet.

De elever som deltar i den öppna fritidsverksamheten har också sin bas här.

 

  • 013-20 62 55

På Skogsstjärnan har eleverna från år 1 sin fritidsverksamhet.

  • 013-20 78 69
Fritidshem Hagbyskolan

Telefon: 013-20 59 67

E-post: Skicka e-post till Fritidshem Hagbyskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Hagbyskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Skogsgatan 98
Skogsgatan 98 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthhagbyskolan http://www.linkoping.se/fthhagbyskolan

Ansvarig

Rektor
Åsa Wallén
Telefon: 013-20 5312

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 juni 2017