Fritidshem

På Hagby finns det fem fritidsavdelningar som är indelade årskursvis.
Vi erbjuder morgonomsorg från klockan 06.00. Den bedrivs i huset Blåklinten och där serveras frukost till de barn som kommer före klockan 07.00.
Från klockan 16.30 avslutar vi dagen tillsammans med de elever som finns kvar med kvällsomsorg på Blåklinten.

 

Vi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet med fokus på att ta till vara elevernas lust att lära.Vår verksamhet bygger på de 5 förmågorna ansvar, kommunikation, reflektion, kreativitet och samarbete.

 

På våra fritidshem finns goda möjligheter för lärande genom digitala verktyg. Vi har t.ex. flera bee-bots som eleverna kan använda för att träna sig i programmering. Vi erbjuder eleven både ute- och inneaktiviteter som den frivilligt kan delta i. Elevinflytande är en viktig grund i vår verksamhet.

 

Fritidshem och skola har ett nära samarbete på vår skola. Vi har pedagoger som finns med under både fritids- och skoltid vilket skapar trygghet hos eleven.

 

Fritidsverksamheten bedrivs årskursvis och startar upp i anslutning till att skoldagen tar slut i klassrummet. Under läsårets gång har vi flera tillfällen där vi gör aktiviteter tillsammans alla avdelningar på Hagbyskolan. Bl.a anordnar vi vinterljus under höstterminen samt fritidshemmens friluftsdag och fritidshemmets dag under vårterminen.

 

På fritids får elever från förskoleklass till år 6 gå under den tid vårdnadshavaren arbetar eller studerar och därmed har ett tillsynsbehov. Med tillsynsbehov menas vårdnadshavares arbets-och/eller studietid samt tillhörande restider.

 

 

 

På Toppluvan och Backen har elever från förskoleklass sin fritidsverksamhet.

 

  • Backen 013-263151
  • Toppluvan 013-208844

Blogg: https://hagbyskolansfklass.blogspot.se/

 

På Kullen har eleverna från årskurs 2 sin fritidsverksamhet.

 

  • 013-20 62 55

 

På Rosen har elever från årskurs 1 sin fritidsverksamhet.

 

  • Rosen 013 - 205967

 

På Blåklinten har eleverna från år 3 sin fritidsverksamhet. Här finns även den öppna fritidsverksamheten med elever från Hagbys elever från år 4-6.

 

Blåklinten har även morgon- och kvällsomsorg.

 

  • 013-20 59 66

De barn som behöver morgonomsorg är välkomna till Gullvivan mellan kl. 06.00-07:45. Frukost serveras till de barn som kommer innan klockan 07.00.

Klockan kvart i åtta följer morgonpersonalen eleverna från förskoleklass till Backen respektive Toppluvan. Resterande barn har rast tills skolan börjar kl. 8.00.

Kvällsomsorgen är i Blåklinten från 16.30 varje dag. Då samlas alla elever som är kvar från de olika avdelningarna.

Blåklinten har öppet till kl. 17.30 varje dag. Vid behov har vi öppet till 18.00. Behöver ni omsorg efter klockan 18:00 måste detta meddelas minst 14 dagar i förväg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016