Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om skolan

Hagbyskolan är en låg- och mellanstadieskola i Linköpings södra stadsdelar med en underbar närmiljö som inbjuder till lärande och lek. Den unika skolgården erbjuder fantastiska naturupplevelser mitt i stan.

Skolgården Hagbyskolan

 

Med kunskap i fokus

Med kunskap i fokus, pedagoger med hög kompetens och stort engagemang utvecklar vi ständigt olika arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever.

Vi vill att våra elever lär sig:
• att känna glädje över att få nya kunskaper och att förmedla kunskaper till andra
• att vara delaktiga och ta ansvar för sitt eget lärande och sina egna handlingar
• att uppleva att de kan och att de duger som de är

Hagbyandan

Trygghet, respekt och ansvar ger en trevlig och positiv anda på vår skola.

Vi vill att våra elever lär sig:

  • att vara goda kamrater
  • att bemöta elever och personal på ett bra sätt
  • att ta ansvar för sina egna handlingar
Hagbyskolan

Telefon: 013-20 78 64

E-post: Skicka e-post till Hagbyskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Hagbyskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Skogsgatan 98
Skogsgatan 98 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/hagbyskolan http://www.linkoping.se/hagbyskolan

Ansvarig

Rektor
Åsa Wallén
Telefon: 013-20 5312

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 mars 2018